DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: wina nieumyślna

Umyślność a nieumyślność czynu w świetle prawa

Czyn zabroniony może zostać popełniony w świetle prawa karnego w dwojaki sposób umyślnie i nieumyślnie. Umyślne popełnienie czynu zabronionego Zabroniony czyn umyślny popełniony jest wtedy, gdy sprawca miał zamiar jego popełnienia i godzi się na to. Wyróżnia się dwa rodzaje tego zamiaru.: zamiar bezpośredni (dolus directus) zamiar ewentualny...