DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania

Jednym ze środków probacyjnych, czyli takich, które wiążą się z poddaniem sprawcy przestępstwa próbie jest warunkowe umorzenie postępowania. Z punktu widzenia zainteresowanego ważne jest, że możliwość zastosowania tego środka przez sąd ma charakter fakultatywny. Zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu karnego: „Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie...