DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: tajemnica przedsiębiorstwa

Czy prokurator musi dotrzymywać tajemnicy?

Jednym z najbardziej podstawowych obowiązków każdego radcy prawnego i adwokata jest zachowywanie dla siebie powierzanych im przez klientów informacji. Obowiązek ten jest dyktowany nie tylko moralnością, ale również faktycznymi przepisami prawnymi. Wbrew pozorom, nie dotyczy on tylko i wyłącznie prawników, ale również prokuratorów. Tajemnica...

Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa? Co grozi za jej złamanie?

Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje artykuł 11 ustęp 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w którym czytamy, że pod tym pojęciem rozumie się nieupublicznianie jakichkolwiek informacji związanych z technologią, organizacją czy strukturą przedsiębiorstwa, jak również informacji istotnych z gospodarczego punktu widzenia, które przedsiębiorca...