DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: skazany

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka...

Dozór elektroniczny – nowy projekt

Rządowy projekt ustawy wprowadzający zmiany w funkcjonowaniu Systemu Dozoru Elektronicznego skierowany został do Sejmu. Należy zaznaczyć, że jest to projekt, który w swoich przepisach powraca do rozwiązań obowiązujących przed 1 lipca 2015 roku. Jaki będzie dozór elektroniczny w świetle nowych przepisów? Zgodnie z nowymi przepisami SDE będzie...