DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: proces karny

Jakie są koszty procesu karnego? Kto i kiedy je ponosi?

Wysokość kosztów postępowania karnego zależy od wielu czynników. Podstawowe zasady określone są przepisami Kodeksu karnego, ale w zależności od długości trwania procesu oraz stopnia jego skomplikowania, ostatecznie wysokość należności, jakie muszą pokryć strony zależna jest od decyzji sądu. Kto ponosi koszty procesu karnego? Pierwszorzędne...

Co to są podstawowe zasady postępowania karnego?

Podstawowe zasady postępowania karnego jako dyrektywy o ważności społecznej dotyczą najważniejszych kwestii z zakresu procesu karnego. To one wyznaczają kierunek postępowania i zachowanie uczestników procesu. Tylko postulaty i wytyczne są bowiem w stanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie każdego procesu karnego. Zasada prawdy materialnej Organy...

Nadzwyczajne złagodzenie kary w procesie karnym

Instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary została przewidziana w Kodeksie karnym, zaś jej zastosowanie polega na wymierzeniu przez sąd kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju. Kto i kiedy może skorzystać z tej możliwości? Nadzwyczajne złagodzenie kary nie jest możliwe w każdej sytuacji. Z punktu...