DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: ojcostwo

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

Kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 85 „ Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka”. „Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania...