DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: najemca

Najemca ma prawa i obowiązki

Każdy najemca ma zarówno prawa, jak i obowiązki. O jakich mowa? Co może – zgodnie z prawem – zrobić najemca, gdy wynajmujący nie dopełnia ciążących na nim zobowiązań? Wśród podstawowych obowiązków najemcy wymienić należy: używanie przedmiotu najmu w sposób zgodny z umową, jak i przeznaczeniem rzeczy, uiszczanie czynszu w ustalonych terminach, obowiązek...