DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: mediacje

Mediacje - nowe przepisy

Od 1 stycznia 2016 roku w sprawach cywilnych obowiązuje znowelizowana instytucja mediacji. Nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego zmieniają zasady prowadzenia mediacji. Głównie chodzi o usprawnienie i skrócenie sporów poprzez zachęcenie stron do polubownego ich rozwiązywania przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania sądowego....