DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: mediacja

Mediacja w sprawie o rozwód

W sprawach rodzinnych, w zdecydowanej większości przypadków, mediacja to sprawdzony i skuteczny sposób na rozwiązanie konfliktu między małżonkami. Jest przydatna, gdy małżonkowie potrafią ze sobą rozmawiać. Nie sprawdza się, jeśli w małżeństwie dochodziło do przemocy domowej lub innych negatywnych zjawisk powodujących traumatyczne odczucia...

Wszystko o mediacji rodzinnej

Mediacja rodzinna jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której bezstronny i neutralny mediator towarzyszy członkom rodziny w procesie uzgodnień za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu...

Mediacje - nowe przepisy

Od 1 stycznia 2016 roku w sprawach cywilnych obowiązuje znowelizowana instytucja mediacji. Nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego zmieniają zasady prowadzenia mediacji. Głównie chodzi o usprawnienie i skrócenie sporów poprzez zachęcenie stron do polubownego ich rozwiązywania przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania sądowego....