DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: kodeks karny

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jak napisać?

W świetle przepisów kodeksu postępowania karnego każdy, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomienia o nim Policję lub Prokuraturę. Należy odróżnić jednak przestępstwa ścigane z urzędu od przestępstw ściganych na wniosek lub z oskarżenia prywatnego. W przypadku tego obowiązku prawo nie...