DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/police-504811_960_720-2.jpg

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jak napisać?

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jak napisać? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-12-11 11:37:14

W świetle przepisów kodeksu postępowania karnego każdy, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomienia o nim Policję lub Prokuraturę. Należy odróżnić jednak przestępstwa ścigane z urzędu od przestępstw ściganych na wniosek lub z oskarżenia prywatnego. W przypadku tego obowiązku prawo nie przewiduje konsekwencji karnych w razie jego niespełnienia. Jest to bowiem obowiązek o charakterze etycznym. Inaczej sprawa wygląda w przypadku prawnego obowiązku.

Prawny obowiązek zawiadamiania organów ścigania

Powyższy obowiązek dotyczy czynów zabronionych, min.:

 • ludobójstwa
 • stosowania środków masowej zagłady
 • zamachu stanu
 • dywersji
 • zamachu na życie Prezydenta
 • zabójstwa
 • bezprawnego pozbawienia wolności

W tym wypadku zaniechanie obowiązku powiadomienia organów ścigania zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Jaka forma zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa?

Ustna forma zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa musi zostać sporządzona w postaci protokołu.

Forma pisemna musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia zawiadomienia
 • dane osoby zawiadamiającej przy czym może ona zastrzec, by jej dane były tylko dla wiadomości dla sądu i prokuratora
 • określenie jednostki Policji lub prokuratora, do których kierowane jest zawiadomienie
 • datę i miejsce popełnienia przestępstwa
 • opcjonalnie dane sprawcy
 • uzasadnienie
 • załączniki
 • podpis

Jak napisać uzasadnienie?

Uzasadnienie powinno zawierać rzeczowy opis stanu z jakim osoba zawiadamiająca spotkała się oraz określenie rodzaju popełnionego przestępstwa (odpowiedni artykuł z kodeksu karnego). W uzasadnieniu powinno znaleźć się również wskazanie szkód materialnych i niematerialnych, jakie zostały wyrządzone.

Anonimowa skarga

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa można złożyć również w formie anonimowej skargi. Niemniej jednak, aby organy ścigania mogły wszcząć postępowanie, fakt popełnienia przestępstwa musi zostać poparty rzeczowym uzasadnieniem.

Wszystkie

Podobne artykuły