DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: apelacja powoda

Czym jest wyrok zaoczny?

Sąd może wydać wyrok zaoczny, jeżeli podstawą do takiego wyroku będzie bezczynność pozwanego w sprawie. Sytuacja taka ma miejsce, gdy: pozwany pomimo doręczonego mu pozwu i zawiadomienia o rozprawie nie odpowie na pozew i nie stawi się na rozprawę, a nieobecność jego nie zostanie usprawiedliwiona pozwany nie uczestniczy aktywnie podczas...