DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: akt oskarżenia

Kim jest oskarżyciel posiłkowy?

Polskie prawo bardzo dba o interesy osób pokrzywdzonych, dzięki czemu przysługuje im wiele uprawnień. Chociaż podczas rozprawy w naszym imieniu najczęściej występuje prokurator, to mamy także możliwość wystąpienia jako oskarżyciel posiłkowy. Oskarżyciel posiłkowy a przepisy prawa Taka możliwość przysługuje jedynie w przypadku spraw ściganych...