DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/02/care-3031259__340.jpg

Wszystko o średnim uszczerbku na zdrowiu

Wszystko o średnim uszczerbku na zdrowiu Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-06-12 13:12:00

Średni uszczerbek na zdrowiu trwa dłużej niż 7 dni. Nie jest uszczerbkiem ciężkim w rozumieniu art. 156 § 1 k.k., czyli nie jest ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Dotyczy sytuacji, w których powrót do pełni zdrowia wymaga leczenia dłuższego niż tydzień. Naruszenie czynności narządu ciała wynika z uszkodzenia ciała, czyli z przerwania ciągłości tkanek ciała ludzkiego w postaci obrażeń zewnętrznych lub wewnętrznych.

Średni uszczerbek na zdrowiu – przykład

Za średni uszczerbek na zdrowiu można uznać złamanie nosa wyrządzone w wyniku uderzenia przez sprawcę, złamanie kości, a rozstrój zdrowia zaburzenie funkcji organizmu, będące zmianami chorobowymi o charakterze fizjologicznym, które mogą wynikać z urazu.

Naruszenie czynności narządu ciała to przemijające lub trwałe, częściowe lub całkowite zniesienie fizjologicznych czynności grupy tkanek pełniących określoną funkcję. Rozstrój zdrowia to natomiast zespół patologicznych zjawisk ogólnoustrojowych lub dotyczących części organizmu oraz związane z tym objawy, takie jak podwyższona temperatura, stany septyczne, bóle głowy itp.

Tryb ścigania średniego uszczerbku na zdrowiu

Tryb ścigania ciężkiego uszczerbku na zdrowi zawsze ścigane jest z urzędu. W przypadku średniego uszczerbku na zdrowiu czyn popełniony nieumyślnie, gdy ofiarą jest osoba najbliższa, ściganie odbywa się na wniosek tej osoby. Umyślne spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu ścigane jest z urzędu.

Kara za spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu

Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Naruszenie nietykalności cielesnej

Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary .Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Wszystkie

Podobne artykuły

Wszystko o lekkim uszczerbku na zdrowiu

Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, który określa się jako lekki uszczerbek na zdrowiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności...