DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/12/baby-200760_1920.jpg

Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej

Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:35:47

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, która przysługuje obojgu rodzicom. Jakie mogą być powody pozbawienia władzy rodzicielskiej? Sprawdź, w jakich sytuacjach Sąd orzeka o pozbawieniu władzy rodzicielskiej i jakie inne decyzje może podjąć poza najsurowszym środkiem ingerencji w sprawowanie władzy.

Kiedy sąd orzeka o pozbawieniu władzy rodzicielskiej?

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. Najczęstsze powody pozbawienia władzy rodzicielskiej dotyczą sytuacji, w których rodzic wykonuje długotrwałą karę pozbawienia wolności, na stałe wyjeżdża poza miejsce zamieszkania dziecka i jednocześnie nie interesuje się jego losami.

Oto inne powody pozbawienia władzy rodzicielskiej:

  • porzucenie dziecka przez obojga rodziców,
  • zaginięcie rodzica,
  • nieuleczalna choroba rodzica, na przykład poważne zaburzenia psychiczne,
  • niezapewnianie dziecku podstawowych potrzeb,
  • wychowywanie dziecka przez rodziców uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych,
  • przemoc fizyczna i psychiczna wobec dziecka,
  • znęcanie się nad rodziną,
  • zmuszanie dziecka do popełniania przestępstw.

Skutki prawne pozbawienia władzy rodzicielskiej

Niezależnie od tego, jakie w danej sprawie są powody pozbawienia władzy rodzicielskiej, rodzic pozbawiony jej nie przestaje być biologicznym rodzicem dziecka. Nie ustaje prawo do alimentacji i prawo dziedziczenia. Jednak rodzic, któremu została odebrana władza rodzicielska traci prawo do korzystania z ulgi na dzieci. Zachowuje prawo do kontaktów z dzieckiem, chyba że Sąd zakaże mu kontaktów z uwagi na dobro dziecka. Do pozbawienia władzy rodzicielskiej może dojść poprzez złożenie wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich. Sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej rozpatrywana jest w trynie nieprocesowym. Może zostać wszczęta na wniosek rodziców, jak również z urzędu.

Formy orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być orzeczone także w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa. Orzeczenie to nie jest „na zawsze”. W razie, gdy powody pozbawienia władzy rodzicielskiej ustaną, Sąd może władzę rodzicielską przywrócić.

Wszystkie

Podobne artykuły

Co to jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej niesie ze sobą szereg negatywnych skutków. Do takiej sytuacji lepiej nie dopuszczać. Władza rodzicielska obejmuje prawa i obowiązki, jakie rodzice mają wobec swoich dzieci. Przysługuje ona obojgu rodzicom. Władza rodzicielska powstaje w momencie narodzin dziecka i trwa do ukończenia przez nie pełnoletności....

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, Sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego bądź obojga rodziców. Kiedy ma miejsce zawieszenie władzy rodzicielskiej? Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy powstanie przemijająca...

Jakie uprawnienia ma rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską?

Co dalej, gdy władza rodzicielska została ograniczona? Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie wiąże się z jej trwałym charakterem. Jeśli przyczyny ograniczenia ustąpią, a dobro dziecka nie będzie narażone, rodzic ma prawo do wnioskowania o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Niemniej jednak sąd może wrócić prawa rodzicielskie częściowo lub...

Uznanie a ustalenie ojcostwa

Oto dwa najważniejsze przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowiące o ustaleniu i uznaniu ojcostwa. Artykuł porusza tematykę uznanie a ustalenie ojcostwa. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Gdy dziecko...