DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/12/baby-200760_1920.jpg

Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej

Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:35:47

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, która przysługuje obojgu rodzicom. Jakie mogą być powody pozbawienia władzy rodzicielskiej? Sprawdź, w jakich sytuacjach Sąd orzeka o pozbawieniu władzy rodzicielskiej i jakie inne decyzje może podjąć poza najsurowszym środkiem ingerencji w sprawowanie władzy.

Kiedy sąd orzeka o pozbawieniu władzy rodzicielskiej?

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. Najczęstsze powody pozbawienia władzy rodzicielskiej dotyczą sytuacji, w których rodzic wykonuje długotrwałą karę pozbawienia wolności, na stałe wyjeżdża poza miejsce zamieszkania dziecka i jednocześnie nie interesuje się jego losami.

Oto inne powody pozbawienia władzy rodzicielskiej:

  • porzucenie dziecka przez obojga rodziców,
  • zaginięcie rodzica,
  • nieuleczalna choroba rodzica, na przykład poważne zaburzenia psychiczne,
  • niezapewnianie dziecku podstawowych potrzeb,
  • wychowywanie dziecka przez rodziców uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych,
  • przemoc fizyczna i psychiczna wobec dziecka,
  • znęcanie się nad rodziną,
  • zmuszanie dziecka do popełniania przestępstw.

Skutki prawne pozbawienia władzy rodzicielskiej

Niezależnie od tego, jakie w danej sprawie są powody pozbawienia władzy rodzicielskiej, rodzic pozbawiony jej nie przestaje być biologicznym rodzicem dziecka. Nie ustaje prawo do alimentacji i prawo dziedziczenia. Jednak rodzic, któremu została odebrana władza rodzicielska traci prawo do korzystania z ulgi na dzieci. Zachowuje prawo do kontaktów z dzieckiem, chyba że Sąd zakaże mu kontaktów z uwagi na dobro dziecka. Do pozbawienia władzy rodzicielskiej może dojść poprzez złożenie wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich. Sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej rozpatrywana jest w trynie nieprocesowym. Może zostać wszczęta na wniosek rodziców, jak również z urzędu.

Formy orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być orzeczone także w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa. Orzeczenie to nie jest „na zawsze”. W razie, gdy powody pozbawienia władzy rodzicielskiej ustaną, Sąd może władzę rodzicielską przywrócić.

Wszystkie

Podobne artykuły

Co to jest plan rodzicielski inaczej wychowawczy?

Niedawno znowelizowane zostały przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co do zasad wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie mogą decydować rodzice. Oczywiście tylko wtedy, gdy umiejętnie wypracowują w tej kwestii porozumienie i przedstawią je sądowi w formie wspólnego planu wychowawczego, kierując się dobrem dziecka. Co powinien...

Zarząd majątkiem dziecka

Sprawowanie pieczy nad majątkiem dziecka wchodzi w skład obowiązków rodziców sprawujących nad nim władzę rodzicielską. Sposób zarządu określają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 101 k.r.o. rodzice zobowiązani są sprawować zarząd majątkiem dziecka z należytą starannością. Rodzice muszą mieć na uwadze interes dziecka,...

Ograniczenie władzy rodzicielskiej - co warto wiedzieć?

Zasadniczo władza rodzicielska powstaje z chwilą urodzenia dziecka. Przysługuje ona zawsze obydwojgu rodzicom, niemniej jednak istnieją przypadki, kiedy możliwe jest jej ograniczenie. O jakich sytuacjach mowa? Sytuacją pożądaną jest taka, w której dziecko wychowuje się w pełnej rodzinie. Wówczas o najważniejszych dla niego sprawach (np. leczeniu,...

Co to jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej niesie ze sobą szereg negatywnych skutków. Do takiej sytuacji lepiej nie dopuszczać. Władza rodzicielska obejmuje prawa i obowiązki, jakie rodzice mają wobec swoich dzieci. Przysługuje ona obojgu rodzicom. Władza rodzicielska powstaje w momencie narodzin dziecka i trwa do ukończenia przez nie pełnoletności....