DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2014/10/baby-17327_1280-2.jpg

Jakie uprawnienia ma rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską?

Jakie uprawnienia ma rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:55:30

Co dalej, gdy władza rodzicielska została ograniczona?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie wiąże się z jej trwałym charakterem. Jeśli przyczyny ograniczenia ustąpią, a dobro dziecka nie będzie narażone, rodzic ma prawo do wnioskowania o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Niemniej jednak sąd może wrócić prawa rodzicielskie częściowo lub w pełni. Orzeczenie o przywróceniu władzy rodzicielskiej zależne jest w takim wypadku od tego na ile sytuacja sprzed orzeczenia o ograniczeniu się zmieniła na lepsze względem dobra i ochrony dziecka.

Jeśli rodzic chce mieć pełne prawa do dziecka musi spełnić wszystkie zarządzenia, które zastosował wobec niego sąd.

Dopóki władza rodzicielska jest ograniczona

Mówiąc o ograniczeniu władzy rodzicielskiej nie chodzi jedynie o sytuację, w której oboje rodziców są rozłączeni. Rodzice mogą mieszkać ze sobą, lecz jeśli chodzi o współdziałanie przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej doszło do naruszenia względem dobra i ochrony dziecka. Sąd  w takim wypadku może zostawić władzę rodzicielską jednemu z rodziców, a drugiemu ograniczyć ją do określonych obowiązków w stosunku do dziecka.

Każde ograniczenie musi być przez sąd konkretnie sformułowane i określać dokładnie rodzaj uprawnień i obowiązków, które przyznaje się drugiemu z rodziców.

Zarządzanie majątkiem dziecka zawsze jednak przysługuje rodzicowi, który ma względem dziecka pełną władzę rodzicielską.

Pełną swobodę dotyczącą wychowywania dziecka i podejmowana decyzji ma jedynie rodzic sprawujący pełną władzę rodzicielską. Rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską ma natomiast prawo do np. wyjazdu z dzieckiem, spotykaniu się z dzieckiem. Dopuszczalne jest również w niektórych przypadkach określenie krótkotrwałych pobytów dziecka u rodzica z ograniczoną władzą rodzicielską.

Obecnie rodzic, któremu sąd ograniczył  władzę rodzicielską, lecz  zapewnił prawo do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka, zachowuje prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka oraz prawo do dokumentacji medycznej dziecka.

Prawo osobistej styczności z dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom bez względu na pozbawienie ich władzy. Sąd opiekuńczy może jednak orzec zakaz tego prawa, jeśli wystąpią ku temu przesłanki.

Dziecko w powyższej sytuacji zachowuje prawo do alimentacji oraz prawo do dziedziczenia po rodzicach.

Wszystkie

Podobne artykuły

Ograniczenie a zawieszenie władzy rodzicielskiej

Czego dotyczy władza rodzicielska? Ze względu na to, że dziecko do ukończenia pełnoletności nie jest w stanie samo decydować o sobie, jest nieporadne i potrzebuje wychowania, dbałości o jego zdrowie, dorastania w poczuciu bezpieczeństwa oraz ochrony przed złym wpływem nieodpowiedniego otoczenia, od momentu jego narodzin pozostaje pod władzą...

Władza rodzicielska po rozwodzie w świetle prawa

W orzeczeniu rozwodowym sąd zamieszcza także informację o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków. Komu może zostać powierzona opieka nad potomstwem po rozwodzie? Kto jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci?  Zgodnie z obowiązującym prawem, dziecko zawsze pozostaje pod władzą rodzicielską aż...

Procedury przywrócenia ograniczonej władzy rodzicielskiej

Pojęcie władzy rodzicielskiej Władza rodzicielska to obowiązki i prawa jakie wobec dzieci mają rodzice. Powstaje ona z chwilą narodzin dziecka, a ustaje, gdy dziecko osiąga pełnoletność. Na czym dokładnie polega sprawowanie władzy rodzicielskiej określa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Składają się na nią trzy podstawowe elementy: opieka nad...

Co to jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej niesie ze sobą szereg negatywnych skutków. Do takiej sytuacji lepiej nie dopuszczać. Władza rodzicielska obejmuje prawa i obowiązki, jakie rodzice mają wobec swoich dzieci. Przysługuje ona obojgu rodzicom. Władza rodzicielska powstaje w momencie narodzin dziecka i trwa do ukończenia przez nie pełnoletności....