DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2014/10/baby-17327_1280-2.jpg

Jakie uprawnienia ma rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską?

Jakie uprawnienia ma rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:55:30

Co dalej, gdy władza rodzicielska została ograniczona?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie wiąże się z jej trwałym charakterem. Jeśli przyczyny ograniczenia ustąpią, a dobro dziecka nie będzie narażone, rodzic ma prawo do wnioskowania o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Niemniej jednak sąd może wrócić prawa rodzicielskie częściowo lub w pełni. Orzeczenie o przywróceniu władzy rodzicielskiej zależne jest w takim wypadku od tego na ile sytuacja sprzed orzeczenia o ograniczeniu się zmieniła na lepsze względem dobra i ochrony dziecka.

Jeśli rodzic chce mieć pełne prawa do dziecka musi spełnić wszystkie zarządzenia, które zastosował wobec niego sąd.

Dopóki władza rodzicielska jest ograniczona

Mówiąc o ograniczeniu władzy rodzicielskiej nie chodzi jedynie o sytuację, w której oboje rodziców są rozłączeni. Rodzice mogą mieszkać ze sobą, lecz jeśli chodzi o współdziałanie przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej doszło do naruszenia względem dobra i ochrony dziecka. Sąd  w takim wypadku może zostawić władzę rodzicielską jednemu z rodziców, a drugiemu ograniczyć ją do określonych obowiązków w stosunku do dziecka.

Każde ograniczenie musi być przez sąd konkretnie sformułowane i określać dokładnie rodzaj uprawnień i obowiązków, które przyznaje się drugiemu z rodziców.

Zarządzanie majątkiem dziecka zawsze jednak przysługuje rodzicowi, który ma względem dziecka pełną władzę rodzicielską.

Pełną swobodę dotyczącą wychowywania dziecka i podejmowana decyzji ma jedynie rodzic sprawujący pełną władzę rodzicielską. Rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską ma natomiast prawo do np. wyjazdu z dzieckiem, spotykaniu się z dzieckiem. Dopuszczalne jest również w niektórych przypadkach określenie krótkotrwałych pobytów dziecka u rodzica z ograniczoną władzą rodzicielską.

Obecnie rodzic, któremu sąd ograniczył  władzę rodzicielską, lecz  zapewnił prawo do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka, zachowuje prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka oraz prawo do dokumentacji medycznej dziecka.

Prawo osobistej styczności z dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom bez względu na pozbawienie ich władzy. Sąd opiekuńczy może jednak orzec zakaz tego prawa, jeśli wystąpią ku temu przesłanki.

Dziecko w powyższej sytuacji zachowuje prawo do alimentacji oraz prawo do dziedziczenia po rodzicach.

Wszystkie

Podobne artykuły

Zarząd majątkiem dziecka

Sprawowanie pieczy nad majątkiem dziecka wchodzi w skład obowiązków rodziców sprawujących nad nim władzę rodzicielską. Sposób zarządu określają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 101 k.r.o. rodzice zobowiązani są sprawować zarząd majątkiem dziecka z należytą starannością. Rodzice muszą mieć na uwadze interes dziecka,...

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, Sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego bądź obojga rodziców. Kiedy ma miejsce zawieszenie władzy rodzicielskiej? Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy powstanie przemijająca...

Władza rodzicielska po rozwodzie w świetle prawa

W orzeczeniu rozwodowym sąd zamieszcza także informację o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków. Komu może zostać powierzona opieka nad potomstwem po rozwodzie? Kto jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci?  Zgodnie z obowiązującym prawem, dziecko zawsze pozostaje pod władzą rodzicielską aż...

Co to jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej niesie ze sobą szereg negatywnych skutków. Do takiej sytuacji lepiej nie dopuszczać. Władza rodzicielska obejmuje prawa i obowiązki, jakie rodzice mają wobec swoich dzieci. Przysługuje ona obojgu rodzicom. Władza rodzicielska powstaje w momencie narodzin dziecka i trwa do ukończenia przez nie pełnoletności....