DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2014/10/baby-17327_1280-2.jpg

Jakie uprawnienia ma rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską?

Jakie uprawnienia ma rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:55:30

Co dalej, gdy władza rodzicielska została ograniczona?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie wiąże się z jej trwałym charakterem. Jeśli przyczyny ograniczenia ustąpią, a dobro dziecka nie będzie narażone, rodzic ma prawo do wnioskowania o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Niemniej jednak sąd może wrócić prawa rodzicielskie częściowo lub w pełni. Orzeczenie o przywróceniu władzy rodzicielskiej zależne jest w takim wypadku od tego na ile sytuacja sprzed orzeczenia o ograniczeniu się zmieniła na lepsze względem dobra i ochrony dziecka.

Jeśli rodzic chce mieć pełne prawa do dziecka musi spełnić wszystkie zarządzenia, które zastosował wobec niego sąd.

Dopóki władza rodzicielska jest ograniczona

Mówiąc o ograniczeniu władzy rodzicielskiej nie chodzi jedynie o sytuację, w której oboje rodziców są rozłączeni. Rodzice mogą mieszkać ze sobą, lecz jeśli chodzi o współdziałanie przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej doszło do naruszenia względem dobra i ochrony dziecka. Sąd  w takim wypadku może zostawić władzę rodzicielską jednemu z rodziców, a drugiemu ograniczyć ją do określonych obowiązków w stosunku do dziecka.

Każde ograniczenie musi być przez sąd konkretnie sformułowane i określać dokładnie rodzaj uprawnień i obowiązków, które przyznaje się drugiemu z rodziców.

Zarządzanie majątkiem dziecka zawsze jednak przysługuje rodzicowi, który ma względem dziecka pełną władzę rodzicielską.

Pełną swobodę dotyczącą wychowywania dziecka i podejmowana decyzji ma jedynie rodzic sprawujący pełną władzę rodzicielską. Rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską ma natomiast prawo do np. wyjazdu z dzieckiem, spotykaniu się z dzieckiem. Dopuszczalne jest również w niektórych przypadkach określenie krótkotrwałych pobytów dziecka u rodzica z ograniczoną władzą rodzicielską.

Obecnie rodzic, któremu sąd ograniczył  władzę rodzicielską, lecz  zapewnił prawo do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka, zachowuje prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka oraz prawo do dokumentacji medycznej dziecka.

Prawo osobistej styczności z dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom bez względu na pozbawienie ich władzy. Sąd opiekuńczy może jednak orzec zakaz tego prawa, jeśli wystąpią ku temu przesłanki.

Dziecko w powyższej sytuacji zachowuje prawo do alimentacji oraz prawo do dziedziczenia po rodzicach.

Wszystkie

Podobne artykuły

Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, która przysługuje obojgu rodzicom. Jakie mogą być powody pozbawienia władzy rodzicielskiej?...

Zmiany przepisów. Inna władza rodzicielska, inne kontakty i procedura

W tym roku sejm uchwalił nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ma ona na celu zwiększenie ochrony prawa dziecka w zakresie utrzymywania kontaktów z rodzicami po rozwodzie, ale również wtedy, gdy podjęli oni decyzję o życiu w rozłączeniu. Pierwsza kwestia władzy rodzicielskiej Jeszcze do niedawna było tak, że po rozwodzie jednemu z...

Opieka naprzemienna – co warto wiedzieć?

Obecnie przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego umożliwiają, aby władza rodzicielska po rozwodzie mogła być wykonywana przez rodziców wspólnie.Takie sprawowanie władzy rodzicielskiej to opieka naprzemienna. Sądy coraz częściej decydują o orzeczeniu tego typu opieki nad dzieckiem. Główną zaletą rozwiązania jest zachowanie równej relacji...

Uznanie a ustalenie ojcostwa

Oto dwa najważniejsze przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowiące o ustaleniu i uznaniu ojcostwa. Artykuł porusza tematykę uznanie a ustalenie ojcostwa. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Gdy dziecko...