DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2017/09/cup-2768529__340-2.jpg

Intercyza. Co warto wiedzieć?

Intercyza. Co warto wiedzieć? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:03:17

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa małżonków.Intercyza to małżeńska umowa majątkowa wprowadzająca rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami. Koniecznie musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego. Intercyzę zwykle podpisuje się przed zawarciem małżeństwa. Jednak można spisać ją również w czasie jego trwania, przy czym należy pamiętać, ze niemożliwe jest spisanie intercyzy z mocą wsteczną.

Co wchodzi w skład wspólnoty majątkowej małżonków?

Do wspólnoty majątkowej małżonków należy wszystko, co małżonkowie zgromadzą. Są to więc: mieszkanie, wynagrodzenie, przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa, dochody z majątku wspólnego, a nawet zgromadzony fundusz emerytalny.

Intercyza – jakie warunki?

Do sporządzenia powyższej umowy potrzebne jest stawiennictwo obojga małżonków przed notariuszem. Należy pamiętać, że strony nie mogą być ubezwłasnowolnione. Każde z małżonków musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Co więcej, jeśli mówimy o przyszłych małżonkach spisujących umowę intercyzy, którzy z jakiegoś powodu nie wezmą ślubu, pamiętajmy, że dokument intercyzy traci ważność. Do zawarcia umowy potrzebna jest zgoda obojga małżonków.

Intercyza – jakie koszty?

W razie potrzeby podpisania umowy intercyzy należy liczyć się z kosztami. Od wszystkich umów zawieranych przed notariuszem pobierana jest tzw. taksa notarialna. Maksymalną stawką jest 400 zł, ale należy doliczyć do niej podatek VAT w wysokości 22 proc. Kolejnym kosztem są koszty za odpisy aktu.

Skutki intercyzy

Małżonkowie zawierający intercyzę mogą wybrać rodzaj ustroju majątkowego: ograniczoną wspólność majątkową, rozszerzoną wspólność majątkową, rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Intercyza nie wiąże małżonków na całe życie. Umowę można rozwiązać, jak również zmienić jej treść.

 

Wszystkie

Podobne artykuły

Czym jest majątek osobisty małżonka

Od momentu zawarcia związku małżeńskiego z mocy prawa powstaje ustawowa wspólność małżeńska obejmująca trzy masy majątkowe: majątek osobisty żony majątek osobisty męża majątek wspólny Majątek wspólny to taki, który jest przez nich gromadzony przez czas trwania ich związku. Należy on do obydwu stron i każdy z małżonków ma do niego równe...

Kiedy spisać intercyzę?

Intercyza nie jest pojęciem prawnym. W świetle prawa, a dokładniej przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego chodzi o rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa), którą małżonkowie mogą spisać przed zawarciem związku lub w czasie trwania małżeństwa. I ta właśnie umowa to intercyza. W Polsce...

Małżeńskie ustroje majątkowe - to warto wiedzieć

Jak wynika z przepisów prawa rodzinnego, podstawowym ustrojem majątkowym, który łączy małżonków jest majątkowa wspólność ustawowa. Powstaje ona z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa. Trwa ona do śmierci któregoś z małżonków lub do chwili orzeczenia rozwodu lub separacji. Założeniem wspólności ustawowej jest istnienie majątku wspólnego...