DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/10/baby-22194_960_720-2.jpg

Uznanie a ustalenie ojcostwa

Uznanie a ustalenie ojcostwa Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2016-10-16 00:33:08

Oto dwa najważniejsze przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowiące o ustaleniu i uznaniu ojcostwa. Artykuł porusza tematykę uznanie a ustalenie ojcostwa.

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

Gdy dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

Uznanie ojcostwa

Następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Mężczyzna, od którego pochodzi dziecko oświadcza, że jest ojcem dziecka. Matka dziecka musi potwierdzić oświadczenie jednocześnie lub w ciągu 3 miesięcy od oświadczenia ojca. Następstwem uznania ojcostwa powstaje z mocą wsteczną stosunek prawno-rodzinny pomiędzy ojcem a dzieckiem. Po stronie ojca natomiast powstaje władza rodzicielska.

Ustalenie ojcostwa

Jeśli nie dojdzie do uznania ojcostwa, istnieje możliwość wystąpienia na drogę sądową z powództwem o ustalenie ojcostwa. Żądanie może złożyć domniemany ojciec dziecka, dziecko lub matka dziecka.

W sprawach o ustalenie ojcostwa stosuje się zwykle dowód z badań DNA.

Na ustalenie ojcostwa decyduje się zazwyczaj matka dziecka, gdy domniemany ojciec nie chce uznać dziecka. Z ustaleniem ojcostwa można jednocześnie żądać od domniemanego ojca dziecka świadczeń alimentacyjnych.

Żądanie o ustalenie ojcostwa nie jest możliwe po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

Dziecko lub matka dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa domniemanemu ojcu dziecka. Gdy ojciec nie żyje, przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce. W przypadku gdy matka nie żyje, przeciwko dziecku.

Wszystkie

Podobne artykuły

Opieka naprzemienna – co warto wiedzieć?

Obecnie przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego umożliwiają, aby władza rodzicielska po rozwodzie mogła być wykonywana przez rodziców wspólnie.Takie sprawowanie władzy rodzicielskiej to opieka naprzemienna. Sądy coraz częściej decydują o orzeczeniu tego typu opieki nad dzieckiem. Główną zaletą rozwiązania jest zachowanie równej relacji...

Władza rodzicielska dla obojga rodziców po rozwodzie

Sąd orzekając rozwód, obligatoryjnie orzeka również o władzy rodzicielskiej. Może powierzyć wykonywanie jej obojgu rodzicom, jeśli jednak przedstawią oni porozumienie o sposobie wykonywania władzy, jak i utrzymania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Władza rodzicielska dla obojga rodziców Aby sąd mógł orzec władzę rodzicielską dla obojga...

Jakie uprawnienia ma rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską?

Co dalej, gdy władza rodzicielska została ograniczona? Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie wiąże się z jej trwałym charakterem. Jeśli przyczyny ograniczenia ustąpią, a dobro dziecka nie będzie narażone, rodzic ma prawo do wnioskowania o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Niemniej jednak sąd może wrócić prawa rodzicielskie częściowo lub...

Zmiany przepisów. Inna władza rodzicielska, inne kontakty i procedura

W tym roku sejm uchwalił nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ma ona na celu zwiększenie ochrony prawa dziecka w zakresie utrzymywania kontaktów z rodzicami po rozwodzie, ale również wtedy, gdy podjęli oni decyzję o życiu w rozłączeniu. Pierwsza kwestia władzy rodzicielskiej Jeszcze do niedawna było tak, że po rozwodzie jednemu z...