DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/08/money-367974_960_720-2.jpg

Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2016-08-05 21:31:03

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

Sposoby odwołania darowizny

Odwołanie darowizny może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia darczyńcy. Pismo musi zawierać jednak uzasadnienie. Ponadto w piśmie można uwzględnić żądanie zwrotu przedmiotu. Odwołania darowizny można dokonać również w testamencie.

Przyczyny odwołania darowizny

Rażąca niewdzięczność to działanie lub zaniechanie obdarowanego, które jest skierowane w sposób nieprzyjazny przeciwko darczyńcy. Może być nim dopuszczenie się przestępstwa przeciwko darczyńcy lub naruszenie przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą.
Przebaczenie obdarowanemu przez darczyńcę, powoduje że akt niewdzięczności nie może być podstawą do odwołania darowizny.

Zwrot przedmiotu darowizny

Zgodnie z przepisami o bezpodstawnym wzbogaceniu obdarowany po otrzymaniu oświadczenia o odwołaniu darowizny powinien zwrócić majątek swojemu darczyńcy.

Wszystkie

Podobne artykuły

Podatek od spadków i darowizn 2016

Od 1 stycznia bieżącego roku obowiązują nowe zasady opodatkowania spadków i darowizn. Głównym powodem zmian jest potrzeba uszczelnienia systemu podatkowego oraz uniemożliwienie uchylania się od płacenia podatków. Najważniejsze zmiany podatkowe W tym roku współwłaściciele nabywający wspólną własność muszą podatek zapłacić. Zmiany szczególnie...

Darowizna a testament

Sprawy spadkowe są niewątpliwie jedną z najczęstszych przyczyn rodzinnych konfliktów. Niebranie pod uwagę możliwości, jakimi dysponujemy za życia, skutkuje dziedziczeniem ustawowym. Mamy wybór pomiędzy dwoma rozwiązaniami. Za życia możemy rozdysponować majątkiem, przepisując go w formie darowizny lub rozporządzić nim w testamencie na wypadek...

Odwołanie darowizny

Poprzez darowiznę darczyńca dokonuje przeniesienia rzeczy lub praw na obdarowanego. Darowizna ma miejsce zwykle w przypadku szczególnej więzi, która łączy darczyńcę z osobą obdarowaną. Przepisy kodeksu cywilnego z uwagi na więź i nieodpłatny charakter darowizny przewidują kilka przypadków, gdy możliwe jest odwołanie darowizny w formie pisemnego...