DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/05/gavel-309599_960_720-2.png

Składanie fałszywych zeznań – konsekwencje

Składanie fałszywych zeznań – konsekwencje Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2016-05-08 22:52:54

Składaniem zeznań nazywa się ustne przedstawienie okoliczności sprawy, sytuacji. Za składanie fałszywych zeznań, czyli podawanie sprzecznych z prawdą informacji na temat zdarzenia grozi odpowiedzialność karna zarówno w procesie karnym, jak również w postępowaniu cywilnym.

Czym jest składanie fałszywych zeznań, co za to grozi?

Osoba składająca fałszywe zeznania wprowadza sąd lub organ ścigania w błąd. Poświadcza ona nieprawdę, dlatego grożą jej sankcje karne. Może więc zostać oskarżona o popełnienie występku, który jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat trzech. Należy przy tym zauważyć, że zawsze zostaje ona poinformowana o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań przed złożeniem zeznań w charakterze świadka.

Prawo do odmowy składania zeznań

Takie prawo przysługuje:

 • małżonkom stron
 • zstępnym
 • wstępnym
 • rodzeństwu
 • powinowatym w tej samej linii lub stopniu
 • osobom pozostającym ze stronami w stosunku przysposobienia

Odmówić zeznaniom można również wtedy, gdy w związku z ich składaniem naruszona zostałaby tajemnica zawodowa. Ta sama sytuacja dotyczy duchownych i tajemnicy spowiedzi, którzy mogą się nią zasłonić. Świadek ma również prawo do odmowy składania zeznań, gdyby mogło to narazić jego lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową.

Karą grzywny może zostać ukarany świadek, który odmawiając składania zeznań, nie poda uzasadnionej przyczyny.

Nie można odmówić składania zeznań nawet w przypadku takiego prawa w poniższych sprawach:

 • ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • unieważnienia małżeństwa
 • ustalenia lub zaprzeczenia macierzyństwa
 • ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa

Kiedy można uniknąć konsekwencji prawnych?

Odpowiedzialności karnej świadek może uniknąć tylko w poniższych przypadkach:

 • gdy w ostatecznej ocenie sądu jego zeznania nie będą miały wpływu na efekt rozstrzyganej sprawy
 • gdy zgłosi, że złożył fałszywe zeznania zanim zapadnie prawomocny wyrok sądu
Wszystkie

Podobne artykuły

Czy dziecko może być świadkiem w sądzie?

Odpowiedź na pytanie zawarte w temacie jest pozytywna – dziecko może być świadkiem w sądzie. Warto jednak wiedzieć, że w takiej sytuacji konieczne jest zapewnienie mu odpowiednich warunków. Wystąpienie w charakterze świadka to dla wielu dorosłych źródło stresu. Powszechnie przyjęło się, że świadkiem jest osoba dorosła. Nie jest to jednak...

Czego może się spodziewać świadek w trakcie przesłuchania?

Dostaliśmy wezwanie na przesłuchanie na sali sądowej w charakterze świadka w sprawie karnej. Nie wiemy, co nas czeka i jak przebiega takie przesłuchanie… Wyjaśniamy, jak to wygląda i na co się nastawiać. Przede wszystkim naszym obowiązkiem jest stawić się na złożenie zeznań przed organem procesowym i pozostać do jego dyspozycji tak długo,...

Świadek koronny a świadek incognito

Świadkiem koronnym jest podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, na zasadach i w trybie określonych ustawą o świadku koronnym z dnia 25 czerwca 1997 roku. Przepisy ustawy stosuje się w sprawach o przestępstwo w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa. Instytucja świadka...

Dziecko jako świadek w sprawie rozwodowej?

Częścią wyroku wydawanego przez sąd w sprawie rozwodowej jest orzeczenie o władzy rodzicielskiej oraz o kontaktach z dzieckiem. Sąd podejmuje decyzję kierując się dobrem dziecka, dlatego, przed wydaniem wyroku, może poza salą posiedzeń sądowych wysłuchać co ma ono do powiedzenia i jakie są jego życzenia. Zgodnie z ustaleniami Konwencji o...