DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/01/interview-1018333_960_720-2.png

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2016-02-09 10:00:30

Od początku stycznia tego roku w miastach, gminach i powiatach można korzystać z nieodpłatnego dostępu do porad prawnych. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej stanowi, że darmowej pomocy mają udzielać adwokaci i radcowie prawni, a w szczególnych sytuacjach także upoważnieni aplikanci adwokaccy i radcowscy. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych, którzy posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie. W sumie miało powstać około 1500 punktów czynnych przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny.

Komu udzielana jest darmowa pomoc prawna?

Ustawa ściśle określa osoby, którym taka pomoc przysługuje. Są to:

 • osoby niezamożne, którym w roku poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej
 • młodzież do 26. roku życia
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • kombatanci i weterani
 • ofiary klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych czy awarii technicznych

Jaki zakres darmowych porad prawnych?

Pomoc prawna w gruncie rzeczy polega na zapoznaniu się przez prawnika ze sprawą, udzieleniu informacji o aktualnym stanie prawnym oraz uprawnieniach i obowiązkach, jakie posiada osoba zgłaszająca się po poradę. Osobie zostają przedstawione możliwe rozwiązania problemu. Ponadto pomoc obejmuje:

 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym)
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Bezpłatna pomoc możliwa jest do uzyskania w sprawach dotyczących:

 • prawa podatkowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • prawa celnego
 • prawa dewizowego
 • prawa handlowego
 • prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności
Wszystkie

Podobne artykuły