DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/hammer-802298__180-2.jpg

Niegodny dziedziczenia

Niegodny dziedziczenia Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:25:29

Nawet jeśli testament i ustawa wskazują na spadkobiercę, w szczególnych wypadkach może on zostać wyłączony od dziedziczenia. Będziemy mieli wówczas styczność z instytucją prawa spadkowego dokładnie niegodnością dziedziczenia.

Na czym polega niegodność dziedziczenia?

Niegodność dziedziczenia polega na możliwości wyłączenia spadkobiercy od dziedziczenia konstytutywnym orzeczeniem sądu, który wydany zostaje po przeprowadzeniu stosownego postępowania.

Przesłanki niegodności dziedziczenia

Spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia jedynie z powodu własnego zachowania wyczerpującego znamiona stanów faktycznych, tj.:

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, czyli spowodował duży uszczerbek na majątku, poważny uszczerbek na zdrowiu lub śmierć spadkodawcy
  • nakłonił spadkodawcę podstępem lub groźbą do sporządzenia lub odwołania testamentu, albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego

Jak stwierdza się niegodność dziedziczenia?

Uznanie za niegodnego występuje na wniosek osoby, która ma interes przede wszystkim majątkowy. Powództwo można wnieść również wtedy, jeśli uważa się, że spadkobierca zachował się tak, że nie zasługuje na korzyści spadkowe.

Żądanie uznania za niegodnego dziedziczenia może zgłosić zarówno spadkobierca ustawowy jak i testamentowy. Przedstawić trzeba je w terminie roku od dnia, w którym osoba dowiedziała się o przesłankach niegodności, jednak nie później niż 3 lata od otwarcia spadku.

Skutki orzeczenia niegodności dziedziczenia

Niegodny spadkobierca zostaje wyłączony od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

Kiedy sąd nie orzeka niegodności dziedziczenia?

Jeżeli spadkodawca przebaczył spadkobiercy, nie może on zostać uznany niegodnym dziedziczenia. Sąd nie orzeka niegodności dziedziczenia, gdy spadkodawca nie miał nigdy żalu do spadkobiercy. Przebaczenie jest skuteczne jeśli nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem, pomimo że spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych.

Wszystkie

Podobne artykuły

Dziedziczenie firmy

Firmę lub spółkę dziedziczy się po zmarłym na zasadach dziedziczenia ustawowego. Przechodzi ona wówczas w ręce małżonka, rodziców, rodzeństwa lub dzieci. Jeśli firma trafi do rąk kilku właścicieli, musi zostać podzielona. W takim wypadku konieczne jest wstrzymanie jej działalności. Dziedziczenie firmy może przysporzyć wielu problemów, dlatego...

Jak napisać testament?

Testament można sporządzić nie tylko przed notariuszem. Istnieje możliwość sporządzenia testamentu bez wychodzenia z domu. Aby był on jednak ważnym dokumentem, musi zostać we właściwy sposób oznaczony. Testament sporządzany w ten sposób powinien być zatytułowany ,,Testament” lub ,,Na wypadek śmierci”. Testament odręczny Testament sporządzany...

Jakie są rodzaje testamentów?

Testament to oświadczenie woli spadkodawcy, który sporządzany jest na wypadek śmierci. Prawo spadkowe dzieli testamenty na dwa rodzaje. Są to mianowicie testamenty zwykłe i szczególne. Testamenty zwykłe Testamenty zwykłe mogą być sporządzone przez każdą osobę mającą zdolność do czynności prawnych w każdym czasie. Bez różnicy na to ile czasu...

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie po małżonku

Rozdzielność majątkowa wprowadzona w małżeństwie jest sposobem na uregulowanie kwestii majątkowych wyłącznie na czas jego trwania. Ustrój ten nie ma wpływu na dziedziczenie. Małżonek dziedziczy na tych samych zasadach i w takim samym udziale, jak gdyby pomiędzy małżonkami istniała wspólność małżeńska. Rozdzielność majątkowa – jak wygląda...