DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2014/06/child-286834_640-2.jpg

Skutki separacji

Skutki separacji Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:56:07

Zarówno rozwód, jak i separacja to dla zainteresowanych małżonków możliwość uregulowania spraw między sobą. Orzeczenie separacji przez sąd wiąże się jednak z konkretnymi skutkami prawnymi. O jakich mowa?

Zgodnie z art. 611 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z żądaniem separacji może wystąpić każdy z małżonków, jeżeli między nimi nastąpił zupełny rozkład pożycia. Pozew składa się zawsze do sądu okręgowego na obszarze właściwości, którego małżonkowie zamieszkują. Warto przy tym zauważyć, że separacja daje małżonkom możliwość odpocząć od siebie. Często zestawia się ją z rozwodem, który to definitywnie kończy małżeństwo stron. Inaczej mówiąc, dla wielu par jest ona bezpiecznym rozwiązaniem, które pozwala rozwiązać problemy, które pojawiły się w związku.

Do sądu

Z punktu widzenia zainteresowanych zarówno separacja, jak i rozwód są sprawą sądową. Oznacza to, że sąd musi wydać orzeczenie o separacji. Niezależnie też od tego, czy sąd rozpatruje sprawę w trybie nieprocesowym czy procesowym każda ze stron musi zostać przesłuchana. Wniesienie sprawy na wokandę wiąże się zaś z kosztami. Podstawowa opłata to 100 zł, ale tylko wówczas, gdy małżonkowie wnoszą zgodny wniosek. W przeciwnym wypadku należy liczyć się z koniecznością zapłaty 600 zł. Dodatkowo strony, które zdecydują się na korzystanie z pomocy prawnika w Krakowie, muszą liczyć się z koniecznością opłacenia również i jego.

Konsekwencje finansowe

Orzeczenie przez sąd separacji niesie konsekwencje w sferze finansów. Otóż, od tego momentu każde z małżonków będzie zarabiało na własny rachunek. Co prawda, małżonkowie mogą wnieść również o podział wypracowanego wspólnymi siłami majątku, niemniej jednak trzeba liczyć się wówczas z dodatkowymi kosztami. Trzeba też pamiętać o alimentach. Zgodnie z art. 60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego separacji i który żyje w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka środków, które zapewnią mu zaspokojenie jego usprawiedliwionych potrzeb. Co więcej, trzeba pamiętać o kwestii dziedziczenia. Jeżeli strony nie sporządziły testamentu, zaś separacja została orzeczona, to nie mogą one po sobie dziedziczyć.

Władza rodzicielska

Orzeczenie separacji jest istotne również dla wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym potomstwem. Sąd może powierzyć opiekę nad dzieckiem zarówno obojgu rodzicom, jak również tylko jednemu z nich. W drugim przypadku dochodzi do jednoczesnego ograniczenia władzy rodzicielskiej drugiej strony, choćby przez uregulowanie kontaktów z potomkiem. Sąd orzeka również o sposobie i wysokości dostarczania środków na utrzymanie wspólnych dzieci.

O tym pamiętaj

Pomiędzy rozwodem a separacją występuje zasadnicza różnica. Przede wszystkim rozwód definitywnie kończy małżeństwo, podczas gdy separacja daje czas na przemyślenie i poukładanie spraw małżeńskich. Orzeczenie jej przez sąd nie oznacza, że można ponownie zawrzeć związek małżeński. Z drugiej strony, jeżeli małżonkowie dojdą do porozumienia, to mogą wystąpić do sądu o zniesienie separacji – w takim przypadku składają zgodny wniosek.

Istotną różnicą pomiędzy rozwodem a separacją jest również fakt, że po orzeczeniu tej drugiej małżonka nie może zawnioskować chęci powrotu do swojego dawnego nazwiska.

Wszystkie

Podobne artykuły

Kiedy małżonek nie dziedziczy?

W pierwszej kolejności do spadku powołane z ustawy są dzieci i małżonek spadkodawcy. Dziedziczą oni w równych częściach. Część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ całości spadku. Istnieją jednak dwa przypadki, gdy współmałżonek nie będzie dziedziczył. Kiedy małżonek nie dziedziczy – art. 940 k.c. Małżonek jest wyłączony od...

Separacja a dzieci

Separacja oprócz tego, że niesie za sobą skutki prawne, niesie też poważną szkodę dla dzieci. I to właśnie je sąd bierze szczególnie pod uwagę, a dokładnie ich dobro, ponieważ separacja nie może oznaczać zerwania więzów rodzinnych. W przypadku nieletnich dzieci sąd rozstrzyga kwestie alimentów i władzy rodzicielskiej. Rodzice zobowiązani są...

Rozwód czy separacja?

Rozwiązaniem problemów w małżeństwie może być separacja lub też rozwód. Jakie są podstawowe różnice między tymi dwoma pojęciami? O czym należy pamiętać, decydując się na jedno z wyżej wymienionych rozwiązań? Podjęcie decyzji o separacji, jak i ewentualnym rozwodzie, co warto podkreślić, jest kwestią indywidualną samych zainteresowanych małżonków....

Podział majątku wspólnego małżonków

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków już po ustaniu wspólności majątkowej jest częstym problemem. Strony nie mają wiedzy na temat tego, z jakimi żądaniami mogą wystąpić. Co warto wiedzieć o podziale majątku wspólnego małżonków? Z punktu widzenia małżonków, którzy rozwiedli się, ważne jest, że żądanie podziału majątku wspólnego nigdy...