DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2014/06/child-286834_640-2.jpg

Skutki separacji

Skutki separacji Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:56:07

Zarówno rozwód, jak i separacja to dla zainteresowanych małżonków możliwość uregulowania spraw między sobą. Orzeczenie separacji przez sąd wiąże się jednak z konkretnymi skutkami prawnymi. O jakich mowa?

Zgodnie z art. 611 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z żądaniem separacji może wystąpić każdy z małżonków, jeżeli między nimi nastąpił zupełny rozkład pożycia. Pozew składa się zawsze do sądu okręgowego na obszarze właściwości, którego małżonkowie zamieszkują. Warto przy tym zauważyć, że separacja daje małżonkom możliwość odpocząć od siebie. Często zestawia się ją z rozwodem, który to definitywnie kończy małżeństwo stron. Inaczej mówiąc, dla wielu par jest ona bezpiecznym rozwiązaniem, które pozwala rozwiązać problemy, które pojawiły się w związku.

Do sądu

Z punktu widzenia zainteresowanych zarówno separacja, jak i rozwód są sprawą sądową. Oznacza to, że sąd musi wydać orzeczenie o separacji. Niezależnie też od tego, czy sąd rozpatruje sprawę w trybie nieprocesowym czy procesowym każda ze stron musi zostać przesłuchana. Wniesienie sprawy na wokandę wiąże się zaś z kosztami. Podstawowa opłata to 100 zł, ale tylko wówczas, gdy małżonkowie wnoszą zgodny wniosek. W przeciwnym wypadku należy liczyć się z koniecznością zapłaty 600 zł. Dodatkowo strony, które zdecydują się na korzystanie z pomocy prawnika w Krakowie, muszą liczyć się z koniecznością opłacenia również i jego.

Konsekwencje finansowe

Orzeczenie przez sąd separacji niesie konsekwencje w sferze finansów. Otóż, od tego momentu każde z małżonków będzie zarabiało na własny rachunek. Co prawda, małżonkowie mogą wnieść również o podział wypracowanego wspólnymi siłami majątku, niemniej jednak trzeba liczyć się wówczas z dodatkowymi kosztami. Trzeba też pamiętać o alimentach. Zgodnie z art. 60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego separacji i który żyje w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka środków, które zapewnią mu zaspokojenie jego usprawiedliwionych potrzeb. Co więcej, trzeba pamiętać o kwestii dziedziczenia. Jeżeli strony nie sporządziły testamentu, zaś separacja została orzeczona, to nie mogą one po sobie dziedziczyć.

Władza rodzicielska

Orzeczenie separacji jest istotne również dla wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym potomstwem. Sąd może powierzyć opiekę nad dzieckiem zarówno obojgu rodzicom, jak również tylko jednemu z nich. W drugim przypadku dochodzi do jednoczesnego ograniczenia władzy rodzicielskiej drugiej strony, choćby przez uregulowanie kontaktów z potomkiem. Sąd orzeka również o sposobie i wysokości dostarczania środków na utrzymanie wspólnych dzieci.

O tym pamiętaj

Pomiędzy rozwodem a separacją występuje zasadnicza różnica. Przede wszystkim rozwód definitywnie kończy małżeństwo, podczas gdy separacja daje czas na przemyślenie i poukładanie spraw małżeńskich. Orzeczenie jej przez sąd nie oznacza, że można ponownie zawrzeć związek małżeński. Z drugiej strony, jeżeli małżonkowie dojdą do porozumienia, to mogą wystąpić do sądu o zniesienie separacji – w takim przypadku składają zgodny wniosek.

Istotną różnicą pomiędzy rozwodem a separacją jest również fakt, że po orzeczeniu tej drugiej małżonka nie może zawnioskować chęci powrotu do swojego dawnego nazwiska.

Wszystkie

Podobne artykuły

Separacja faktyczna

Separacja faktyczna nie pociąga za sobą skutków prawnych. Nie jest orzekana przez Sąd. Mowa tu o sytuacji rozdzielenia małżonków i zaniku więzi małżeńskich, jednak bez stwierdzenia orzeczeniem Sądu. Podczas separacji faktycznej małżonkowie zwykle mieszkają osobno, pozostając małżeństwem z wszystkimi jego konsekwencjami. Separacja prawna Separacja...

Rozwód a separacja

Aby orzec rozwód, sąd musi ustalić, że pomiędzy stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Do uzyskania separacji wystarczy, aby nastąpił zupełny rozkład pożycia, nie musi on być trwały. Co oznacza rozkład pożycia? Oznacza zerwanie więzi uczuciowej, seksualnej oraz gospodarczej. Rozkład pożycia jest trwały jeżeli można...

Małżeńskie ustroje majątkowe - to warto wiedzieć

Jak wynika z przepisów prawa rodzinnego, podstawowym ustrojem majątkowym, który łączy małżonków jest majątkowa wspólność ustawowa. Powstaje ona z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa. Trwa ona do śmierci któregoś z małżonków lub do chwili orzeczenia rozwodu lub separacji. Założeniem wspólności ustawowej jest istnienie majątku wspólnego...

Separacja a dziedziczenie

Separacja w ramach dziedziczenia niesie ze sobą podobny skutek co rozwód. Należy pamiętać o tym, że wyłącznie separacja, którą orzeknie sąd, pozwala na to, że małżonek nie dziedziczy z mocy ustawy. Koniecznie jest w tym wypadku odróżnienie tzw. separacji faktycznej od separacji orzeczonej przez sąd. Co to jest separacja faktyczna? Rozpatrując...