DE / EN

Artykuły

Skarga na opieszałość działania organów wymiaru sprawiedliwości

Skarga na opieszałość działania organów wymiaru sprawiedliwości Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:56:39

Jeżeli postępowanie w sprawie trwa zbyt długo – a ściślej mówiąc – dłużej niż realne możliwości wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej, niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej, można wnieść skargę na przewlekłość postępowania. Kryterium oceny, czy postępowanie ze strony organów wymiaru sprawiedliwości jest sprawne, jest długość jego trwania. Skargę należy wnieść do sądu, przed którym toczy się postępowanie. Jak uznał Sąd Apelacyjny w Katowicach, nie trzeba przy tym udowadniać przewlekłości procesu.

Treść skargi powinna zawierać (zgodnie z art. 6 ust. 2, Dz.U. z 2004 r. nr 179, poz. 1843) m.in. żądanie stwierdzenia przewlekłości w sprawie oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie. Przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie nie oznacza jednak konieczności udowadniania przewlekłości postępowania przez skarżącego. Nie ma on obowiązku analizowania terminów i prawidłowości czynności wykonywanych w postępowaniu sądowym.

Sąd do którego skierowana jest skarga na przewlekłość postępowania powinien wydać orzeczenie w tej sprawie w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia skargi. Skarżący może otrzymać zadośćuczynienie w wysokości od 2 tys. zł do 20 tys. zł.

Źródło: Gazeta Prawna

Wszystkie

Podobne artykuły