Usługi - Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Udzielamy porad prawnych oraz pomocy w przygotowywaniu odwołań i wniosków w ramach postępowania administracyjnego a także skarg (w tym na bezczynność organów administracji publicznej), zażaleń, skargi kasacyjnej, odwołań i wniosków w ramach postępowania przed sądem administracyjnym. Reprezentuje też Klienta w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Zdarza się, że urzędnicy wydają niezgodne z prawem decyzje, zaniedbują swoje obowiązki wobec obywateli albo uniemożliwiają im wykonanie kolejnego kroku, mającego przybliżyć do osiągnięcia obranego celu. Jak upomnieć się o to, co nam się należy? Jak dochodzić swoich praw przed sądem administracyjnym, jeśli zaistnieje taka potrzeba? Z przyjemnością służymy naszym doświadczeniem!

Jeśli mają Państwo podejrzenia, że wydana decyzja administracyjna jest niezgodna z polskim prawem lub spotykacie się Państwo z opieszałością czy nawet bezczynnością organów administracyjnych w naszym kraju, nasza Kancelaria pomoże znaleźć wyjście z tej sytuacji.

Pomożemy w dopełnieniu niezbędnych formalności, sformułujemy skuteczne wnioski, skargi, zażalenia czy odwołania dotyczące wydanego rozporządzenia czy zarządzenia. Udzielimy fachowego wsparcia, tak żeby nie czuli się Państwo osamotnieni w walce z ustanowioną prawnie potęgą organów administracji państwowej czy samorządu terytorialnego.

Zakres spraw, jakimi się zajmujemy, określa zakres spraw, jakie mają do wykonania organy administracji i obejmuje niemal wszystkie dziedziny życia, m.in. ochronę zdrowia, ochronę środowiska, gospodarkę, bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność kraju, szkolnictwo, budownictwo, kulturę.

Pozostałe usługi

Prawo cywilne

ma za zadanie ochronę interesów poszczególnych jednostek. W jego ramach formułujemy dla Państwa...

Prawo rodzinne

to gałąź prawa cywilnego, która reguluje stosunki prawne w rodzinie (majątkowe i niemajątkowe)....

Prawo karne

definiuje czyny będące przestępstwami (czyny o wysokim stopniu szkodliwości społecznej) lub...

Prawo gospodarcze

to zbiór norm prawnych regulujących relacje gospodarcze, w których udział biorą osoby fizyczne...

Porady prawne online

Podążając za stale rozwijającymi się nowymi technologiami nasza Kancelaria wdrożyła z sukcesem...

Darmowe porady prawne

Problemy ze znalezieniem kompetentnego i zaufanego prawnika oraz wysokie ceny porad prawnych...

Szkolenia

Oprócz usług prawnych, prowadzimy także szkolenia prywatne dla grup oraz organizujemy wewnętrzne...