ministerstwo-sprawiedliwosci

Nowa ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Od dnia 8 kwietnia 2015 roku pokrzywdzeni i świadkowie mają większe prawa niż dotychczas. Z dniem tym weszła w życie ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, która przede wszystkim dotyczy kwestii postępowania karnego i karno-skarbowego. Ustawa dotyczy również praw jakie mają najbliżsi wyżej wymienionych osób.

Główny cel nowej ustawy?

Głównie chodzi o zmniejszenie dyskomfortu psychicznego u pokrzywdzonych i świadków, którzy wspólnie z oskarżonym przybywają na przesłuchaniu sądowym. W obawie o akt zemsty ze strony oskarżonego postanowiono więc bardziej zabezpieczyć powyższe strony.

Świadkowie i pokrzywdzeni oraz osoby im najbliższe na czas czynności procesowych zapewnioną więc mają ochronę osobistą jak również w zaistniałej potrzebie zmianę miejsca pobytu.

Gdy stopień zagrożenia jest wysoki

W takim przypadku powyższe osoby dostaną pomoc w postaci czasowej bądź nawet w szczególnych przypadkach stałej obecności funkcjonariuszy Policji podczas czynności procesowej, jak również w drodze do i powrotnej z miejsca jej przeprowadzania.

Dodatkowo funkcjonariusze Policji w razie konieczności zobowiązani są do przebywania w pobliżu chronionej osoby, czasowej obserwacji otoczenia, wskazania jej miejsc, które będą bezpieczne do przebywania oraz zapewnienia bezpiecznego przemieszczania się. Ponadto osoba ta zostanie poinformowana, w jaki sposób może kontaktować się z innymi sposobami, by nie doszło do  nadużycia w kwestii jej ochrony.

Co ze zmianą miejsca pobytu?

Ustawa reguluje kolejną istotną sprawę, a mianowicie pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu. Dotyczy ona przede wszystkim poniższych czynności:

Pomoc finansowa dla osób chronionych

To kolejna pomoc, którą może otrzymać osoba chroniona po zmianie miejsca pobytu. Pomoc finansowa dotyczy głównie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, pokrycie całości lub cześci kosztów związanych z tymczasowym udostępnieniem lokalu mieszkalnego lub wynajęciem mieszkania. Ponadto pomoc ta może dotyczyć kosztów związanych z opieką zdrowotną, jeśli osoba chroniona nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wysokość pomocy finansowej

W przypadku osoby małoletniej wysokość pomocy nie może przekraczać kwoty 2000 zł, pełnoletni mogą natomiast otrzymać kwotę nie większą niż 3500 zł miesięcznie.

Podobne artykuły

Dziecko jako świadek w sprawie rozwodowej?

Częścią wyroku wydawanego przez sąd w sprawie rozwodowej jest orzeczenie o władzy rodzicielskiej oraz o kontaktach z dzieckiem. Sąd podejmuje decyzję kierując się dobrem dziecka, dlatego, przed wydaniem wyroku, może poza salą posiedzeń sądowych wysłuchać...

Czego może się spodziewać świadek w trakcie przesłuchania?

Dostaliśmy wezwanie na przesłuchanie na sali sądowej w charakterze świadka w sprawie karnej. Nie wiemy, co nas czeka i jak przebiega takie przesłuchanie… Wyjaśniamy, jak to wygląda i na co się nastawiać. Przede wszystkim naszym obowiązkiem jest stawić...

Czy dziecko może być świadkiem w sądzie?

Odpowiedź na pytanie zawarte w temacie jest pozytywna – dziecko może być świadkiem w sądzie. Warto jednak wiedzieć, że w takiej sytuacji konieczne jest zapewnienie mu odpowiednich warunków. Wystąpienie w charakterze świadka to dla wielu dorosłych źródło...

Świadek koronny a świadek incognito

Świadkiem koronnym jest podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, na zasadach i w trybie określonych ustawą o świadku koronnym z dnia 25 czerwca 1997 roku. Przepisy ustawy stosuje się w sprawach o przestępstwo w zorganizowanej...