ministerstwo-sprawiedliwosci

Nowa ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Od dnia 8 kwietnia 2015 roku pokrzywdzeni i świadkowie mają większe prawa niż dotychczas. Z dniem tym weszła w życie ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, która przede wszystkim dotyczy kwestii postępowania karnego i karno-skarbowego. Ustawa dotyczy również praw jakie mają najbliżsi wyżej wymienionych osób.

Główny cel nowej ustawy?

Głównie chodzi o zmniejszenie dyskomfortu psychicznego u pokrzywdzonych i świadków, którzy wspólnie z oskarżonym przybywają na przesłuchaniu sądowym. W obawie o akt zemsty ze strony oskarżonego postanowiono więc bardziej zabezpieczyć powyższe strony.

Świadkowie i pokrzywdzeni oraz osoby im najbliższe na czas czynności procesowych zapewnioną więc mają ochronę osobistą jak również w zaistniałej potrzebie zmianę miejsca pobytu.

Gdy stopień zagrożenia jest wysoki

W takim przypadku powyższe osoby dostaną pomoc w postaci czasowej bądź nawet w szczególnych przypadkach stałej obecności funkcjonariuszy Policji podczas czynności procesowej, jak również w drodze do i powrotnej z miejsca jej przeprowadzania.

Dodatkowo funkcjonariusze Policji w razie konieczności zobowiązani są do przebywania w pobliżu chronionej osoby, czasowej obserwacji otoczenia, wskazania jej miejsc, które będą bezpieczne do przebywania oraz zapewnienia bezpiecznego przemieszczania się. Ponadto osoba ta zostanie poinformowana, w jaki sposób może kontaktować się z innymi sposobami, by nie doszło do  nadużycia w kwestii jej ochrony.

Co ze zmianą miejsca pobytu?

Ustawa reguluje kolejną istotną sprawę, a mianowicie pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu. Dotyczy ona przede wszystkim poniższych czynności:

Pomoc finansowa dla osób chronionych

To kolejna pomoc, którą może otrzymać osoba chroniona po zmianie miejsca pobytu. Pomoc finansowa dotyczy głównie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, pokrycie całości lub cześci kosztów związanych z tymczasowym udostępnieniem lokalu mieszkalnego lub wynajęciem mieszkania. Ponadto pomoc ta może dotyczyć kosztów związanych z opieką zdrowotną, jeśli osoba chroniona nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wysokość pomocy finansowej

W przypadku osoby małoletniej wysokość pomocy nie może przekraczać kwoty 2000 zł, pełnoletni mogą natomiast otrzymać kwotę nie większą niż 3500 zł miesięcznie.

Podobne artykuły

Odpowiedzialność za złożenie fałszywych zeznań

Przed Sądem zeznaje się pod przysięgą, trzeba mówić prawdę. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Świadek składający fałszywe zeznania jest z zasady winien przestępstwa złożenia fałszywych zeznań. Czy możliwa jest sytuacja w której odpowiedzialności...

Składanie fałszywych zeznań – konsekwencje

Składaniem zeznań nazywa się ustne przedstawienie okoliczności sprawy, sytuacji. Za składanie fałszywych zeznań, czyli podawanie sprzecznych z prawdą informacji na temat zdarzenia grozi odpowiedzialność karna zarówno w procesie karnym, jak również w postępowaniu...

Na zeznania świadka nie zawsze można liczyć

Zeznania świadków mogą stanowić jedne z najważniejszych dowodów w toku postępowania administracyjnego. Są jednak okoliczności oraz sytuacje, w których świadek ma prawo odmówić odpowiedzi na pytanie albo całkowicie odmówić składania zeznań, lub też… nie...

Czy dziecko może być świadkiem w sądzie?

Odpowiedź na pytanie zawarte w temacie jest pozytywna – dziecko może być świadkiem w sądzie. Warto jednak wiedzieć, że w takiej sytuacji konieczne jest zapewnienie mu odpowiednich warunków. Wystąpienie w charakterze świadka to dla wielu dorosłych źródło...