DE / EN

Sprawa o rozwód

Rozwody i separacje to drażliwe sprawy, z którymi wiążą się ogromne emocje. Nie pozwól więc, by niekompetentny adwokat narażał Cię na dodatkowy stres. Nasza kancelaria pomoże Ci przebrnąć przez wszystkie procedury prawne związane z prawem rodzinnym.

Poniższe punkty skrótowo opisują etapy postępowania rozwodowego. Możemy Ci pomóc na jednym z nich lub przeprowadzić Cię przez całość postępowania.

Przygotowanie wniosku o rozwód

Wniosek o rozwód powinien być skierowany do sądu okręgowego w miejscu zamieszkania małżonków. W naszym przypadku zwykle jest to Kraków. Poza adresem należy w nim uwzględnić dokładne dane obu stron i sprecyzować żądania. To w tym miejscu decydujemy czy rozwód ma być orzeczony z orzeczeniem o winę czy nie. Pozew o rozwód musi być poparty odpowiednią argumentacją. Pomagamy odpowiednio ją sformułować.

Złożenie pozwu o rozwód do sądu

Odpowiednio sformułowany wniosek należy złożyć do sądu. Wiąże się to również z opłatami sądowymi (ok. 600 zł). Tymi formalnościami również może zająć pełnomocnik.

Rozprawa

Po otrzymaniu wniosku o rozwód sąd wyznacza termin rozprawy, na której muszą się stawić obydwie strony. Rozprawa odbywa się za zamkniętymi drzwiami i nie mają na nią wstępu żadne postronne osoby. Jeśli istnieje taka konieczność strony mogą powołać świadków, którzy są przesłuchiwani w czasie rozprawy.

Wyrok

Sąd wydaje wyrok w trybie jawnym. Strony nie muszą być obecne na jego ogłoszeniu, ale warto dokładnie przeanalizować jego treść i upewnić się czy wyrok w pełni nas satysfakcjonuje.