DE / EN

Regulamin porad prawnych online

Regulamin świadczenia pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

  1. Tytułem wynagrodzenia za świadczoną przez Kancelarię Adwokacką Aleksandry Gawin–Bławat z siedzibą w Krakowie, Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 53/5, kod pocztowy: 31-514 pomoc prawną na odległość osoba zainteresowana pomocą prawną uiści przysługującą Kancelarii należność za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub poprzez system PayPal.
  2. Zainteresowanemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej na odległość oraz zapłaty wynagrodzenia na rzecz Kancelarii za pośrednictwem systemu płatności internetowych.
  3. Zainteresowanemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wcześniejszego udzielenia mu pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres email: kancelaria@adwokatgb.pl – w razie skutecznego odstąpienia od umowy Kancelaria zwróci wpłacone wynagrodzenie w terminie 3 dni od dnia złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu.
  5. Wszelkie reklamacje co do jakości świadczonych usług winny być zgłaszane na adres kancelaria@adwokatgb.pl Czas rozpoznania reklamacji przez Kancelarię to 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
  6. W razie jakichkolwiek problemów z realizacją usługi należy kontaktować się bezpośrednio z adw. Aleksandrą Gawin–Bławat tel. 666 023 071 lub pod adresem email: kancelaria@adwokatgb.pl