DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: Skarga kasacyjna

Procedura wniesienia kasacji

Kasacja to nadzwyczajny środek zaskarżenia przysługujący stronom od prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji do Sądu Najwyższego. Skarga kasacyjna musi zostać sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę i dopiero wówczas skierowana do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Z uwagi na skomplikowany...