DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: przemoc w rodzinie

Jak wygląda procedura Niebieskiej Karty?

Procedura Niebieskiej Karty jest instytucjonalnym narzędziem służącym do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Obejmuje ogół czynności, które podejmują i realizują przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jak również gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym...

Przemoc w rodzinie w świetle prawa karnego

Przemoc domową definiuje art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Określona jest jako: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność...