DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: przemoc domowa

Przemoc w rodzinie w świetle prawa karnego

Przemoc domową definiuje art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Określona jest jako: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność...