DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: podżeganie

Odpowiedzialność karna za podżeganie

Czym jest podżeganie? Ściśle według kodeksu karnego podżeganie jest nakłanianiem innej osoby do popełnienia czynu zabronionego. Nakłanianie jest to natomiast: namawianie drugiej osoby zachęcanie drugiej osoby do popełnienia przez nią zabronionego czynu. Przy czym jeśli mowa jest o nakłanianiu nie sprowadza się go jedynie do formy słownej....