DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: dowody

Dowody w sprawie cywilnej

Przed Sądem w postępowaniu cywilnym każda ze stron postępowania zobowiązana jest do wskazania dowodów dla stwierdzenia faktów, z których wywodzi skutki prawne. Dowody w sprawie cywilnej to konieczność bez względu na rodzaj postępowania cywilnego, którym może być zarówno postępowanie procesowe, jak i nieprocesowe. Każde twierdzenie, które...