DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2020/04/injury-3532338_640.jpg

Wszystko o ciężkim uszczerbku na zdrowiu

Wszystko o ciężkim uszczerbku na zdrowiu Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-06-12 13:11:44

§ 1.Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Czym jest uszkodzenie ciała?

Uszkodzenie ciała wiąże się z naruszeniem ciągłości tkanek. Polega ono na zewnętrznym zranieniu bądź obrażeniach o charakterze wewnętrznym. Rozstrój zdrowia to oddziaływanie na organizm, powodujące zakłócenie jego prawidłowego funkcjonowania. Sąd Najwyższy stwierdził, że dotyczy ono także stanu patologicznego pod względem fizycznym i psychicznym.

Ciężkie kalectwo i choroba realnie zagrażająca życiu

Przez ciężkie kalectwo rozumie się zupełne zniesienie lub znaczne ograniczenie czynności ważnego narządu. Przez chorobę realnie zagrażającą życiu rozumie się następstwo obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, które nawet w przypadku szybkiego i intensywnego postępowania leczniczego może prowadzić do śmierci.

Wszystkie

Podobne artykuły