DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/07/father-daughter-1476167__340.jpg

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem podczas sprawy rozwodowej

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem podczas sprawy rozwodowej Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2019-07-21 06:59:07

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem umożliwia jednemu z rodziców utrzymywanie stałych kontaktów podczas trwania sprawy o rozwód. Jeśli czeka Cię taka sprawa, pamiętaj, że prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem są niezależne od tego, czy przysługuje Ci władza rodzicielska. Jako rodzicowi przysługuje Ci takie samo prawo do kontaktów z dzieckiem, jak wtedy, gdy masz pełną lub ograniczoną władzę rodzicielską.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Sąd wydaje wyrok rozwodowy po rozstrzygnięciu wszystkich spornych kwestii pomiędzy małżonkami. Chodzi tutaj przede wszystkim o winę, alimenty, pieczę nad dzieckiem i kontakty. Zabezpieczenie kontaktów jest wstępnym ustaleniem zasad dotyczących spotykania się rodzica z dzieckiem na czas do wydania wyroku.

Aby uzyskać zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w sprawie rozwodowej, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Składa się go w treści pozwu lub w treści odpowiedzi na pozew. Wniosek należy złożyć jak najszybciej. Będzie on uwzględniony po przeprowadzeniu rozprawy.

W jaki sposób zabezpieczyć kontakty z dzieckiem?

Zabezpieczenie kontaktów jest ważne, zwłaszcza gdy rodzic ma utrudnione lub ograniczone kontakty z dzieckiem, a drugi z nich nie zgadza się na porozumienie w zakresie określenia stałych kontaktów z małoletnim. Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem jest równie ważne dla rodzica sprawującego bezpośrednią pieczę nad małoletnim, szczególnie gdy drugi rodzic spotyka się z dzieckiem na tzw. „ostatnią chwilę”.

Aby zabezpieczyć kontakty, wystarczy wskazać konkretne dni tygodnia i weekendy, w których rodzic ma spotykać się z dzieckiem. Warto uwzględnić także wszystkie święta, ferie zimowe, wakacje, a nawet urodziny dziecka.

Jeśli chodzi o uprawdopodobnienie, wystarczy wskazać fakt, że pomiędzy rodzicami istnieje konflikt o kontakty lub są one ograniczane bądź utrudniane.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem – opłata

Opłata wniosku o udzielenie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem wymaga opłaty podobnie jak udzielenie zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego na czas procesu. Opłata wynosi 40 zł.

 

Wszystkie

Podobne artykuły

Wysłuchanie małoletniego dziecka w sprawie o rozwód rodziców

Kodeks postępowania cywilnego wyróżnia dwie instytucje umożliwiające poznanie opinii małoletniego dziecka w sprawie rozwodzących się rodziców. Mowa tu o przesłuchaniu dziecka i wysłuchaniu dziecka w charakterze świadka. Zgodnie z prawem świadkami w sprawie rozwodowej nie mogą być małoletni, którzy nie ukończyli 13 lat oraz dzieci stron, które...

Czym jest dobro dziecka w sprawach rozwodowych?

Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Czym jest dobro dziecka, skoro tak naprawdę w żadnej ustawie nie znajdujemy jego definicji? Rodzina...

Kiedy małżonek nie dziedziczy?

W pierwszej kolejności do spadku powołane z ustawy są dzieci i małżonek spadkodawcy. Dziedziczą oni w równych częściach. Część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ całości spadku. Istnieją jednak dwa przypadki, gdy współmałżonek nie będzie dziedziczył. Kiedy małżonek nie dziedziczy – art. 940 k.c. Małżonek jest wyłączony od...

Rozwód a choroba jednego z małżonków

Orzeczenie rozwodu następuje przez wyrok sądu. Wyrok zapada wtedy, gdy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia przy jednoczesnym braku negatywnych przesłanek orzeczenia rozwodu. Jedną z nich jest choroba małżonka uniemożliwiająca uzyskanie rozwodu. Co innego oznacza jednak w tym wypadku sytuacja, w której małżonek...