DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/07/father-daughter-1476167__340.jpg

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem podczas sprawy rozwodowej

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem podczas sprawy rozwodowej Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2019-07-21 06:59:07

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem umożliwia jednemu z rodziców utrzymywanie stałych kontaktów podczas trwania sprawy o rozwód. Jeśli czeka Cię taka sprawa, pamiętaj, że prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem są niezależne od tego, czy przysługuje Ci władza rodzicielska. Jako rodzicowi przysługuje Ci takie samo prawo do kontaktów z dzieckiem, jak wtedy, gdy masz pełną lub ograniczoną władzę rodzicielską.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Sąd wydaje wyrok rozwodowy po rozstrzygnięciu wszystkich spornych kwestii pomiędzy małżonkami. Chodzi tutaj przede wszystkim o winę, alimenty, pieczę nad dzieckiem i kontakty. Zabezpieczenie kontaktów jest wstępnym ustaleniem zasad dotyczących spotykania się rodzica z dzieckiem na czas do wydania wyroku.

Aby uzyskać zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w sprawie rozwodowej, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Składa się go w treści pozwu lub w treści odpowiedzi na pozew. Wniosek należy złożyć jak najszybciej. Będzie on uwzględniony po przeprowadzeniu rozprawy.

W jaki sposób zabezpieczyć kontakty z dzieckiem?

Zabezpieczenie kontaktów jest ważne, zwłaszcza gdy rodzic ma utrudnione lub ograniczone kontakty z dzieckiem, a drugi z nich nie zgadza się na porozumienie w zakresie określenia stałych kontaktów z małoletnim. Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem jest równie ważne dla rodzica sprawującego bezpośrednią pieczę nad małoletnim, szczególnie gdy drugi rodzic spotyka się z dzieckiem na tzw. „ostatnią chwilę”.

Aby zabezpieczyć kontakty, wystarczy wskazać konkretne dni tygodnia i weekendy, w których rodzic ma spotykać się z dzieckiem. Warto uwzględnić także wszystkie święta, ferie zimowe, wakacje, a nawet urodziny dziecka.

Jeśli chodzi o uprawdopodobnienie, wystarczy wskazać fakt, że pomiędzy rodzicami istnieje konflikt o kontakty lub są one ograniczane bądź utrudniane.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem – opłata

Opłata wniosku o udzielenie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem wymaga opłaty podobnie jak udzielenie zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego na czas procesu. Opłata wynosi 40 zł.

 

Wszystkie

Podobne artykuły

Prawo do kontaktów z dzieckiem

Regulacja kontaktów z dzieckiem jest szczególnie ważna po rozwodzie jego rodziców. Jeżeli więc po rozwodzie byli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w tej kwestii, reguluje ją sąd na wniosek jednego bądź obojga rodziców. Do kontaktów z dzieckiem mają prawo rodzice, dziadkowie, powinowaci w linii prostej oraz inne osoby, które przyczyniały...

Niezgodność charakterów

Prawidłowe uzasadnienie pozwu rozwodowego to konieczność. Jeśli sąd ma udzielić rozwodu z orzeczeniem o winie, małżonkowie przygotowują dowody. Jeśli jednak chcą rozwieść się bez orzekania o winie, relatywnie często sięgają po argument, jakim jest niezgodność charakterów. Czy dla sądu jest to jednak skonkretyzowana przyczyna? Kiedy sąd udziela...

Co robić, gdy mąż/żona nie zgadza się na rozwód?

Sąd działa w oparciu o pozytywne przesłanki konieczne dla rozwiązania małżeństwa oraz brak negatywnych przesłanek. Orzeczenie sądu następuje zawsze po wysłuchaniu obu stron i po przeprowadzeniu postępowania. Należy więc mieć na uwadze ważną kwestię, że zgoda drugiego małżonka ma dla sądu drugorzędne znaczenie i nie stanowi podstaw do oddalenia...

Czym jest dobro dziecka w sprawach rozwodowych?

Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Czym jest dobro dziecka, skoro tak naprawdę w żadnej ustawie nie znajdujemy jego definicji? Rodzina...