DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/07/father-daughter-1476167__340.jpg

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem podczas sprawy rozwodowej

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem podczas sprawy rozwodowej Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2019-07-21 06:59:07

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem umożliwia jednemu z rodziców utrzymywanie stałych kontaktów podczas trwania sprawy o rozwód. Jeśli czeka Cię taka sprawa, pamiętaj, że prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem są niezależne od tego, czy przysługuje Ci władza rodzicielska. Jako rodzicowi przysługuje Ci takie samo prawo do kontaktów z dzieckiem, jak wtedy, gdy masz pełną lub ograniczoną władzę rodzicielską.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Sąd wydaje wyrok rozwodowy po rozstrzygnięciu wszystkich spornych kwestii pomiędzy małżonkami. Chodzi tutaj przede wszystkim o winę, alimenty, pieczę nad dzieckiem i kontakty. Zabezpieczenie kontaktów jest wstępnym ustaleniem zasad dotyczących spotykania się rodzica z dzieckiem na czas do wydania wyroku.

Aby uzyskać zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w sprawie rozwodowej, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Składa się go w treści pozwu lub w treści odpowiedzi na pozew. Wniosek należy złożyć jak najszybciej. Będzie on uwzględniony po przeprowadzeniu rozprawy.

W jaki sposób zabezpieczyć kontakty z dzieckiem?

Zabezpieczenie kontaktów jest ważne, zwłaszcza gdy rodzic ma utrudnione lub ograniczone kontakty z dzieckiem, a drugi z nich nie zgadza się na porozumienie w zakresie określenia stałych kontaktów z małoletnim. Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem jest równie ważne dla rodzica sprawującego bezpośrednią pieczę nad małoletnim, szczególnie gdy drugi rodzic spotyka się z dzieckiem na tzw. „ostatnią chwilę”.

Aby zabezpieczyć kontakty, wystarczy wskazać konkretne dni tygodnia i weekendy, w których rodzic ma spotykać się z dzieckiem. Warto uwzględnić także wszystkie święta, ferie zimowe, wakacje, a nawet urodziny dziecka.

Jeśli chodzi o uprawdopodobnienie, wystarczy wskazać fakt, że pomiędzy rodzicami istnieje konflikt o kontakty lub są one ograniczane bądź utrudniane.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem – opłata

Opłata wniosku o udzielenie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem wymaga opłaty podobnie jak udzielenie zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego na czas procesu. Opłata wynosi 40 zł.

 

Wszystkie

Podobne artykuły

Jak długo może trwać sprawa rozwodowa?

Każdemu z rozwodzących się małżonków zależy na jak najszybszym rozstrzygnięciu sprawy. W tej kwestii dużo zależy od nich samych. Jeśli pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego potrafią oni dojść w większości praktycznych kwestii do porozumienia, sprawa rozwodowa może ograniczyć się co najwyżej do jednej czy dwóch rozpraw. Jaki...

Komu należy się mieszkanie po rozwodzie?

Jeśli małżonkowie po rozwodzie nie potrafią zgodnie rozwiązać kwestii mieszkaniowej, pozostaje rozwiązanie jej na drodze sądowej lub u notariusza. Przy czym podziału nieruchomości można dokonać dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Mieszkanie własnościowe małżonkowie mogą podzielić na zasadach dobrowolności w dwóch przypadkach,...

Eksmisja małżonka po rozwodzie

Eksmisja małżonka po rozwodzie, jak wynika z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stosowana jest w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkanie. Sąd w takiej sytuacji może nakazać w wyroku rozwodowym eksmisję małżonka na żądanie drugiej strony. Eksmisja małżonka po rozwodzie...

Cofnięcie pozwu o rozwód

Powodów rezygnacji z rozwodowej sprawy sądowej może być wiele. Cofnięcie pozwu o rozwód w praktyce nie jest częstą sytuacją. Niemniej jednak warto wiedzieć, że w świetle prawa istnieje taka możliwość. W rzeczywistości każdy proces o rozwód jest sprawą obojga małżonków. Należy pamiętać o tym, zanim którakolwiek ze stron podejmie decyzję o cofnięciu...