DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/11/monitoring-1305045__340.jpg

Kiedy grozi nam zatrzymanie prawa jazdy?

Kiedy grozi nam zatrzymanie prawa jazdy? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:47:37

Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na zdawanie egzaminu na prawo jazdy, a następnie zakup samochodu. Z jednej strony sprawia to, że życie wielu ludzi staje się prostsze, z drugiej zaś skutkuje korkami na ulicach, zanieczyszczaniu środowiska, a także częstym incydentom na drodze. Aby przeciwdziałać wypadkom powodowanym przez lekkomyślnych kierowców, policja stosuje szereg kar, które mają zwiększać bezpieczeństwo na drodze. Jedną z najbardziej dotkliwych jest z pewnością zatrzymanie przez funkcjonariuszy prawa jazdy, szczególnie jeśli z samochodu korzystamy na co dzień, np. do dojazdów do miejsca pracy. Dobrze jest więc wiedzieć, kiedy policjanci mogą pozbawić nas tego przydatnego dokumentu i czy istnieje sposób na odzyskanie prawa jazdy. Kwestie związane z tą tematyką znajdziemy w Ustawie z 20 czerwca 1997 roku o ruchu drogowym oraz Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami.

Uzasadnione podejrzenie a zatrzymanie prawa jazdy

Policja może zatrzymać nasze prawo jazdy przede wszystkim wtedy, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba kierująca pojazdem jest w stanie, który wskazuje na spożywanie alkoholu i środków odurzających. Inną sytuacją, która może skutkować zatrzymaniem uprawnień do kierowania pojazdami jest podejrzenie, że są one podrobione lub takie ich uszkodzenie, że nie da się ustalić kto jest ich właścicielem. Oprócz tego, przesłankami do zatrzymania prawa jazdy jest upłynięcie terminu jego ważności, przekroczenie liczby 24 punktów karnych, a także orzeczenie wobec kierującego zakazu prowadzenia pojazdów.  W przypadku gdy dojdzie do podejrzenia popełnienia przestępstwa, zatrzymane prawo jazdy jest w terminie 7 dni przekazywane do sądu uprawnionego do rozpatrzenia danej sprawy. Jednym z możliwych rozwiązań takiego postępowania jest cofnięcie prawa jazdy – może do niego dojść np. gdy kierującemu udowodni się, że prowadził pod wpływem środków odurzających lub nie przeszedł wymaganych badań. Jeśli postępowanie sądowe zakończyło się dla nas pomyślnie, to przysługuje nam zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Możemy starać się o niego w momencie, gdy ustanie przyczyna jego zatrzymania. Aby otrzymać z powrotem dokument musimy złożyć wniosek o przywrócenie prawa jazdy, nasz dowód osobisty, a także aktualne zaświadczenie lekarskie i wynik z egzaminu sprawdzającego nasze kwalifikacje, jeśli zaszła taka potrzeba.

Wszystkie

Podobne artykuły

Jakie są konsekwencje prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji zarówno dla kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Szkodliwość tego czynu ma odzwierciedlenie w prawie karnym, gdyż takie zachowanie stanowi przestępstwo. Konsekwencje związane z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu zależą przede wszystkim...