DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/05/laptop-3196481__340-2.jpg

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:54:49

Odrzucenie spadku nie jest czynnością skomplikowaną, jeśli chodzi o osoby pełnoletnie. Sprawa jest bardziej skomplikowana, gdy spadek trzeba odrzucić w imieniu małoletniego. Warto pamiętać, że złożenie oświadczenia notarialnego o odrzucenie spadku przez rodzica nie zabezpiecza interesów małoletnich dzieci. Sprawdź, jak wygląda procedura, jeśli chodzi o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Artykuł 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. Prawo dokładnie określa, że małoletnie dzieci nie mają prawa składać oświadczenia samodzielnie, oraz że konieczna jest zgoda sądu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego a terminy

W sprawach o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka szczególnie ważne są terminy dokonywania konkretnych czynności, jak również ich formy.

Notarialne odrzucenie spadku przez rodziców

Spadkobierca na złożenie oświadczenia ma ściśle określony czas od daty, gdy dowiedział się o śmierci spadkodawcy lub istnieniu testamentu. Jest to 6 miesięcy. Wraz z upływem 6-miesięcznego terminu nie może złożyć żadnych oświadczeń. Spadek zostaje wówczas przyjęty przez małoletnie dziecko z dobrodziejstwem inwentarza.

Pisemny wniosek o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Wniosek ten nosi nazwę wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Musi zostać złożony do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Warto zwrócić uwagę, że nie chodzi tu o miejsce zameldowania, lecz o miejsce zamieszkania. Wniosek powinien zawierać załączniki, którymi jest odpowiednia dokumentacja. We wniosku wskazać należy numery PESEL dziecka i rodziców. Wymagana jest opłata sądowa w wysokości 40 złotych. W wielu przypadkach sąd dodatkowo wymaga ustanowienia kuratora dla małoletniego dziecka.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego u notariusza

Rodzic, który otrzyma z sądu rodzinnego postanowienie, niezwłocznie musi udać się do notariusza. Tu składa stosowne oświadczenie o odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Procedura odrzucenia spadku w imieniu małoletniego wymaga od rodziców pilnowania powyższych terminów oraz jak najszybszego złożenia wniosku do sądu rodzinnego.

 

 

Wszystkie

Podobne artykuły

Przyjęcie spadku wprost

Jedną z możliwości przyjęcia spadku jest jego przyjęcie wprost. Takie działanie niesie za sobą określone skutki prawne. Kto i w jakich terminach może złożyć stosowne oświadczenie w tej kwestii? Co warto wiedzieć o przyjęciu spadku wprost? Spadkobierca nabywa spadek zawsze z mocy prawa i to z chwilą śmierci spadkodawcy. Inaczej mówiąc, nabycie...

Co to jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Aby zostać pełnoprawnym spadkobiercą należy dopełnić wszystkich wymaganych formalności. Pierwszym sposobem uzyskania potwierdzenia, że zostało się spadkobiercą jest wystąpienie do sądu o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Drugi sposób to sporządzenie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia w kancelarii notarialnej....

Co to jest zabezpieczenie spadku?

Zabezpieczenie spadku przeprowadza się w wypadku, gdy istnieje obawa o niekorzystne rozporządzenie majątkiem lub prawami po zmarłym przez niepowołane osoby. Głównymi przesłankami do zabezpieczenia spadku ujętymi w przepisach jest ryzyko naruszenia rzeczy i praw poprzez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub wyżej wymienione nieusprawiedliwione...

Brak prawa do zachowku

Zgodnie z artykułem Kodeksu cywilnego, zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Roszczenie o zachowek przysługuje również wtedy, gdy doszło do dziedziczenia ustawowego. Osoby spoza tego kręgu nie mają prawa do zachowku, nawet jeżeli pozostawały w bliskiej zażyłości ze spadkobiercą....