DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/05/laptop-3196481__340-2.jpg

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:54:49

Odrzucenie spadku nie jest czynnością skomplikowaną, jeśli chodzi o osoby pełnoletnie. Sprawa jest bardziej skomplikowana, gdy spadek trzeba odrzucić w imieniu małoletniego. Warto pamiętać, że złożenie oświadczenia notarialnego o odrzucenie spadku przez rodzica nie zabezpiecza interesów małoletnich dzieci. Sprawdź, jak wygląda procedura, jeśli chodzi o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Artykuł 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. Prawo dokładnie określa, że małoletnie dzieci nie mają prawa składać oświadczenia samodzielnie, oraz że konieczna jest zgoda sądu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego a terminy

W sprawach o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka szczególnie ważne są terminy dokonywania konkretnych czynności, jak również ich formy.

Notarialne odrzucenie spadku przez rodziców

Spadkobierca na złożenie oświadczenia ma ściśle określony czas od daty, gdy dowiedział się o śmierci spadkodawcy lub istnieniu testamentu. Jest to 6 miesięcy. Wraz z upływem 6-miesięcznego terminu nie może złożyć żadnych oświadczeń. Spadek zostaje wówczas przyjęty przez małoletnie dziecko z dobrodziejstwem inwentarza.

Pisemny wniosek o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Wniosek ten nosi nazwę wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Musi zostać złożony do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Warto zwrócić uwagę, że nie chodzi tu o miejsce zameldowania, lecz o miejsce zamieszkania. Wniosek powinien zawierać załączniki, którymi jest odpowiednia dokumentacja. We wniosku wskazać należy numery PESEL dziecka i rodziców. Wymagana jest opłata sądowa w wysokości 40 złotych. W wielu przypadkach sąd dodatkowo wymaga ustanowienia kuratora dla małoletniego dziecka.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego u notariusza

Rodzic, który otrzyma z sądu rodzinnego postanowienie, niezwłocznie musi udać się do notariusza. Tu składa stosowne oświadczenie o odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Procedura odrzucenia spadku w imieniu małoletniego wymaga od rodziców pilnowania powyższych terminów oraz jak najszybszego złożenia wniosku do sądu rodzinnego.

 

 

Wszystkie

Podobne artykuły

Zapis windykacyjny w świetle prawa spadkowego

Zapis windykacyjny to ułatwienie w spełnieniu woli spadkodawcy. Dzięki takiemu zapisowi konkretne składniki majątku spadkodawcy przekazane są określonym w zapisie osobom. Z masy spadku składniki te zostają wyłączone i nie może do nich rościć sobie praw żaden ze spadkobierców. Z chwilą śmierci spadkodawcy przedmiot zapisu windykacyjnego staje...

Kto może dziedziczyć spadek?

Jeżeli spadkobierca nie zostawił testamentu, to mówi się o tak zwanym dziedziczeniu ustawowym. W praktyce możliwości jest tu wiele, wszystko zależy wyłącznie od liczby spadkobierców. Kto jest uprzywilejowany? Gdy mowa o dziedziczeniu ustawowym, spadkobierców można podzielić na trzy grupy. Mowa tu konkretnie o takich osobach, jak: małżonek...

Postępowanie spadkowe u notariusza

Prawa do spadku można nabyć w dwojaki sposób. Jeden z nich odbywa się na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia nabycia praw do spadku, drugi to akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza. Osoba dziedzicząca, czyli spadkobierca ma w tej kwestii prawo wyboru, choć nie w każdej sytuacji jest ono możliwe. Postępowanie...

Prawa dalszych krewnych do spadku

Po spadkodawcy, który nie pozostawił testamentu dziedziczą jego bliscy. W zależności od tego, ilu ich jest, mogą powstać różnorodne kombinacje. Czasem do spadku mogą zostać powołani również dalsi bliscy. Kiedy ma miejsce taka sytuacja? Jeżeli spadkodawca nie pozostawił swojej ostatniej woli, czyli testamentu, to określenie i podział spadku...