DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2017/10/money-2739568__340-2.jpg

Rozwód a kredyt

Rozwód a kredyt Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:02:04

Wspólność majątkowa ustaje w wyniku rozwodu. Małżonkowie w tej sytuacji mogą wystąpić do sądu o podział majątku wspólnego. Niemniej jednak należy pamiętać, że kwestia rozwód a kredyt nie jest rozpatrywana przez sąd i nie zajmuje się on dzieleniem wspólnych długów małżonków. Zobowiązanie małżonków posiada charakter solidarny, co oznacza, że nadal są oni wspólnie dłużnikami dla banku.

Wspólny kredyt z małżonkiem – co po rozwodzie?

Z uwagi na fakt, że po rozwodzie kwestia spłaty wspólnie zaciągniętego kredytu jest nieruszana przez sąd, koniecznie ważne są wspólne ustalenia byłego małżeństwa. Oboje oni są dłużnikami dla banku, który zwróci się z nakazem zapłaty do obu stron. Nawet jeśli któryś ze współmałżonków nie korzysta z pożyczonych pieniędzy, będzie musiał wywiązywać się z obowiązku, chyba że małżonkowie dokonają konkretnych ustaleń i zwrócą się z nimi do banku. Dopóki na umowie kredytowej widnieć będzie dwóch kredytobiorców, bank w razie braku spłaty będzie dochodził zobowiązania od obu stron.

Rozwód a kredyt – zapis przeniesienia zadłużenia na jednego ze współmałżonków

Małżonkowie mają pełne prawo do tego, aby przy podziale przed sądem lub notariuszem dokonać zapisu dotyczącego zobowiązania do spłaty wyłącznie jednego ze współmałżonków. Fakt ten jednak nie rozwiązuje do końca sprawy, zwłaszcza jeśli będziemy mieli do czynienia z uchylaniem się od tego obowiązku. Dla banku uchylający się współmałżonek jest nadal dłużnikiem. Ma więc zupełne prawo do tego, aby zwrócić się o spłatę do drugiej ze stron. W tym wypadku orzeczenie sądu czy też umowa zawarta przed notariuszem nie jest brana pod uwagę przez bank. Jedyne, co może zrobić małżonek postawiony w tej sytuacji to domagać się na ich podstawie na zasadzie roszczenia regresowego zwrotu wpłaconych pieniędzy za inną osobę.

Nowa umowa kredytowa

Najbardziej skutecznym rozwiązaniem, ale wyłącznie wtedy, gdy byli małżonkowie odpowiedzialni do solidarnej spłaty zadłużenia są w stanie się porozumieć, jest wizyta w banku i przedstawienie nowo zaistniałej sytuacji. Wystąpienie do banku o wpisanie w umowie kredytowej zamiast dwóch jednego kredytobiorcę nie należy jednak do prostych zadań. Zmiana umowy nie leży w interesie banku, ponieważ w tym wypadku pozbywa się on drugiego dłużnika, z którego mógłby ściągnąć dług w razie braku spłaty zobowiązań. Banki nie mają prawa zgadzać się na tego typu zmiany. Warto jednak spróbować, ponieważ to najbezpieczniejszy sposób dla strony, która na przykład nie korzysta z pożyczonych pieniędzy lub nie mieszka w mieszkaniu wziętym na kredyt.

Wszystkie

Podobne artykuły

Czy można cofnąć wniosek rozwodowy?

Z kontynuacji postępowania rozwodowego, które rozpoczęto wskutek wniesienia pozwu można zrezygnować.Zgodnie z przepisami prawa pozew, wniosek rozwodowy może zostać cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do momentu rozpoczęcia rozprawy. Jeśli natomiast powód cofa swoje roszczenie – aż do wydania wyroku lub po wydaniu wyroku, jeśli cofnięcie nastąpiło...

Separacja - najważniejsze zagadnienia

Separacja jest instytucją prawną, którą może orzec sąd. Aby jednak mógł tego dokonać, musi ustalić, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Nie musi być trwały jak w przypadku rozwodu. Separacja polega na sądowym uregulowaniu faktycznego rozłączenia małżonków bez rozwiązania związku małżeńskiego. To sposób tymczasowy,...

Rozwód z winy obu stron

Wskazaniem do wydania wyroku rozwodowego jest trwały i zupełny rozkład pożycia. W praktyce wygląda to tak, że pomiędzy małżonkami ustały więzi fizyczne, psychiczne i ekonomiczne. Warto wiedzieć, że więzi te mogą ustać z powodu działań jednego lub obojga małżonków. W konsekwencji sąd orzekając rozwód, orzeka również kwestię, który z małżonków...

Co wybrać? Rozwód czy separacja?

Aby podjąć decyzję rozwód czy separacja, konieczne jest poznanie istoty tych dwóch instytucji. Wybierając rozwód decydujemy się na rozwiązanie małżeństwa. Separacją jest natomiast czasowe uchylenie wspólnoty małżeńskiej. Rozkład pożycia, różnice pomiędzy rozwodem a separacją Aby uzyskać separację wystarczy uznanie, że pomiędzy małżonkami nastąpił...