DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2017/08/baby-2387637__340-2.jpg

Nowe świadczenie rodzinne 2017

Nowe świadczenie rodzinne 2017 Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:05:19

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” weszła w życie z początkiem 2017 roku. Zgodnie z jej przepisami rodzinom, w których urodzi się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tysięcy złotych. Aby uzyskać świadczenie, nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalna choroba muszą powstać w prenatalnym okresie rozwoju dziecka bądź w czasie porodu.

Ustawa „Za życiem” – co warto wiedzieć?

Jeśli chodzi o nowe świadczenie rodzinne 2017, wniosek o jego wypłatę należy złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Świadczenie to nie jest uzależnione od dochodów. Głównym warunkiem wypłaty jest zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi ciężkie i nieodwracalne upośledzenia lub chorobę nieuleczalną zagrażającą życiu. Zaświadczenie może wystawić lekarz specjalista położnik, ginekolog lub neonatolog. Należy pamiętać o tym, że świadczenie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy matka dziecka pozostaje pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży aż do porodu. W tym wypadku konieczne jest także uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia od lekarza lub położnej.

Komu nie przysługuje jednorazowe świadczenie?

Jednorazowe świadczenie w kwocie 4 tysięcy złotych nie przysługuje rodzinom, jeśli dziecko zostało umieszczone w całodobowej instytucji zapewniającej utrzymanie lub w pieczy zastępczej. Warunkiem otrzymania świadczenia jest urodzenie chorego żywego dziecka. Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko urodzi się martwe.

Państwowa pomoc dla rodzin z dziećmi

Rodzinom z dziećmi w Polsce przysługuje państwowa pomoc finansowa. W związku z urodzeniem się dziecka przysługuje jednorazowe becikowe w kwocie 1000 złotych, świadczenie z programu 500 plus, zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.

Wszystkie

Podobne artykuły