DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2017/01/crying-613389__340-2.jpg

Co oznacza porwanie rodzicielskie?

Co oznacza porwanie rodzicielskie? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2017-01-16 20:37:52

Porwanie rodzicielskie jest sytuacją, w której jedno z rodziców lub opiekunów bez woli i wiedzy drugiego z nich wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica lub opiekuna możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem.

Przepisy prawa karnego

Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Niemniej jednak z kręgu osób mogących popełnić przestępstwo wykluczeni są rodzice posiadający nieograniczoną władzę rodzicielską. W myśl przepisów w Polsce porwanie rodzicielskie nie jest przestępstwem.

Pierwsze kroki – co zrobić?

Pierwszy krok w przypadku uprowadzenia dziecka to zgłoszenie tego faktu na policji. Niestety w bardzo wielu sytuacjach, policja nie chce przyjąć zgłoszenia o porwaniu dziecka. Wówczas należy powołać się na zapis § 3 pkt 3 Zarządzenia Nr 124 Komendanta Głównego Policji, który dotyczy sytuacji, w której opiekun prawny mający pełną władzę rodzicielską bez porozumienia ze zgłaszającym rodzicem zabiera małoletnią osobę i nie informuje go o miejscu pobytu dziecka.

Konwencja Haska

W przypadku gdy dziecko zostaje uprowadzone poza granice Polski wniosek o jego wydanie można zgłosić na podstawie Konwencji Haskiej. Taki wniosek składa się do Ministerstwa Sprawiedliwości państwa, do którego dziecko zostało uprowadzone. Należy pamiętać, że wniosek można złożyć wobec dziecka, które nie ukończyło 16 lat.

Wszystkie

Podobne artykuły