DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/04/wedding-rings-997603_960_720-2.jpg

Związek małżeński z obcokrajowcem. Jakie formalności?

Związek małżeński z obcokrajowcem. Jakie formalności? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:11:55

Liczba małżeństw zawieranych z osobami innej narodowości stale rośnie. Aby nie dopuścić do problemów prawno-formalnych, warto już na samym wstępie podjętej decyzji, jaką jest związek małżeński z obcokrajowcem, zgłębić wszelkie istotne informacje.

Rejestracja związku małżeńskiego zawartego poza granicami kraju

Jeśli do zawarcia małżeństwa dojdzie poza granicami naszego kraju, związek należy zarejestrować w urzędzie stanu cywilnego. Rejestracja nie wymaga osobistego stawiennictwa się. Można dokonać jej drogą pocztową, za pośrednictwem konsulatu osoby upoważnionej. Niespokrewniona osoba lub dalszy krewny musi posiadać pełnomocnictwo.

Jak wyglądają formalności w polskim urzędzie?

Do urzędu stanu cywilnego cudzoziemiec będzie musiał stawić się z poniższymi dokumentami:

  • odpisem aktu urodzenia
  • ważnym paszportem
  • dokumentem stwierdzającym, że zgodnie z obowiązującym w kraju ojczystym prawem może zawrzeć związek małżeński w Polsce z polskim obywatelem/obywatelką lub zezwolenie sądu w przypadku braku takiego dokumentu
  • zaświadczenie o stałym zameldowaniu
  • w przypadku wdowy/wdowca – odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
  • w przypadku osób rozwiedzionych – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu

Dokumenty polskiego obywatela/obywatelki wymagane przy zawieraniu związku małżeńskiego z cudzoziemcem:

  • panna/kawaler – dowód osobisty
  • skrócony akt urodzenia
  • osoby rozwiedzione – odpis aktu małżeństwa, prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie
  • wdowcy – odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka

Jeśli osoba nie posługuje się biegle językiem polskim, do urzędu stanu cywilnego powinna zgłosić się z tłumaczem przysięgłym. Do każdego bowiem dokumentu składanego przez obcokrajowca należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

Ślub cywilny

Ceremonia ta odbywa się w towarzystwie tłumacza przysięgłego. W Polsce akt małżeństwa sporządza się w języku polskim. Do rejestracji aktu małżeństwa za granicą akt musi zostać przetłumaczony.

Wszystkie

Podobne artykuły