DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/02/casino-1107736_960_720-2.jpg

Mąż hazardzista. Odpowiedzialność za długi

Mąż hazardzista. Odpowiedzialność za długi Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:18:26

W tytułowym problemie należy kierować się artykułem Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi, że oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.

Ważne kwestie

W skład ważnych kwestii, które stanowią o tym, czy żona męża hazardzisty będzie odpowiadała za jego długi są:

  • data zaciągnięcia długu – przed długami zaciągniętymi przed 2005 rokiem znacząco trudniej jest się uchronić z powodu regulacji prawnych zmienionych dopiero w tym roku
  • zaciągnięcie długu za zgodą lub bez zgody współmałżonki
  • ustrój majątkowy, jaki istnieje pomiędzy małżonkami (wspólność majątkowa) – odpowiedzialność za długi małżonka ograniczona jest wyłącznie do składników majątku wspólnego, którego dorobili się wspólnie w czasie trwania małżeństwa. Majątek osobisty drugiego małżonka, który został nabyty przed zawarciem małżeństwa nie stanowi przedmiotu egzekucji komorniczej.

Przykłady prawne

  • jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia również z majątku wspólnego małżonków
  • jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw (prawa autorskie i pokrewne)
  • wierzyciele nie mogą prowadzić egzekucji z np. wspólnego mieszkania, dopóki będzie panował między małżonkami ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej
  • wierzyciele mają środki prawne, poprzez które mogą doprowadzić do ustanowienia przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej
  • każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej
Wszystkie

Podobne artykuły