DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/01/girl-517555_960_720-2.jpg

Zniesławienie i znieważenie – czyny zabronione

Zniesławienie i znieważenie – czyny zabronione Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2016-01-15 17:47:45

Zniesławienie i zniewaga to czyny zabronione, które reguluje kodeks karny. Mieszczą się one w rozdziale „Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej”. Przepisy zawarte w nim chronią dobra osobiste człowieka. Aby odróżnić te dwa przestępstwa od siebie, należy wyodrębnić różnicę, czyli dokładnie sferę, w jaką godzi popełnienie konkretnego z nich.

Zniesławienie

Zniesławienie to przestępstwo, którego przedmiotem jest naruszenie czci i godności człowieka.

W przypadku zniesławienia sprawca swoim czynem powoduje poniżenie osoby poszkodowanej w oczach opinii publicznej lub pozbawia jej tym samym zaufania, które jest mu potrzebne do piastowania konkretnego stanowiska wykonywania zawodu lub konkretnego rodzaju działalności. Zniesławienie to przestępstwo zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku.

Zniewaga

Zniewaga łączy się natomiast z ugodzeniem w dobre imię osoby pokrzywdzonej. Może dojść do niej w obecności lub pod nieobecność osoby pokrzywdzonej. Zawsze jednak publicznie i tak, by dotarła ona do niej. Może to być ubliżenie komuś słowem lub czynem, czyli inaczej ciężka obraza. Czyn zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kara taka grozi w przypadku, gdy sprawca popełnił przestępstwo za pomocą środków masowego komunikowania. Możliwe jest również orzeczenie nawiązki.

Różnice i podobieństwa pomiędzy zniesławieniem a zniewagą

Do zniesławienia może dojść zarówno względem osoby fizycznej, osoby prawnej, jak i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zniewaga dotyczy tylko osoby fizycznej. Oba przestępstwa ścigane są z oskarżenia prywatnego.

Wszystkie

Podobne artykuły