DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/hammer-611582_960_720xyyyyyy-2.jpg

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-09-22 15:06:56

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa, że roszczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od momentu, w którym stały się wymagalne. W odróżnieniu od roszczenia alimentacyjnego prawo do alimentacji nie ulega przedawnieniu. Biorąc pod uwagę roszczenia alimentacyjne dzieci względem rodziców mamy do czynienia z dwoma poniższymi sytuacjami.

Roszczenia alimentacyjne nie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu

Alimenty są świadczeniem, którego celem jest zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb bieżących uprawnionego. Zaniedbanie w tym względzie może doprowadzić więc do sytuacji, w której sąd nie uzna dochodzenia alimentów za okres sprzed wytoczenia powództwa. Jedynie szczególne wypadki, gdy pozostały jeszcze niezaspokojone potrzeby uprawnionego lub zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe na pokrycie ich kosztów względem osób trzecich, mogą stanowić dla sądu przesłankę do orzeczenia, że roszczenie alimentacyjne nie wygasło. Terminowe występowanie na drogę sądową jest więc najodpowiedniejszym rozwiązaniem tej kwestii.

Roszczenia alimentacyjne stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym świadczenia alimentacyjne przedawniają się po upływie 3 lat od momentu, w którym stały się wymagalne. Po upływie tego terminu zobowiązany do płacenia alimentów może uchylić się od jego spełnienia. Trzyletni bieg terminu przedawnienia może jednak zostać przerwany każdą czynnością, która ma na celu wyegzekwowanie zaległości. Roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, a nawet innego organu czy też zawarte ugodą przedawniają się dopiero z upływem dziesięciu lat.

Ważny art. 121 kodeksu cywilnego

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w przypadku roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom przez czas trwania władzy rodzicielskiej. Treść artykułu dotyczy również roszczeń alimentacyjnych. Władzę rodzicielską rodzice sprawują nad dzieckiem aż do ukończenia przez nie pełnoletności. Przedawnienie rozpocznie się wobec tego dopiero po ukończeniu przez dziecko 18 lat, a z roszczeniem alimentacyjnym będzie ono mogło wystąpić nawet 3 lata po osiągnięciu pełnoletności.

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej a roszczenia alimentacyjne

Jeśli władza rodzicielska została rodzicowi ograniczona nie wpływa to na wstrzymanie biegu terminu przedawnienia roszczeń dzieci przeciwko rodzicom. W przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej alimenty ustalone na drodze sądownej ulegają przedawnieniu w terminie 3 lat od momentu ich wymagalności.

Wszystkie

Podobne artykuły

Komu płacić alimenty po uzyskaniu pełnoletności

Należy pamiętać, że dziecko po osiągnięciu wieku 18 lat, jest nadal uprawnione do uzyskiwania alimentów. Rodzic, który jest zobowiązany do ich płacenia, musi wywiązywać się obowiązku do momentu, w którym dziecko będzie w stanie utrzymywać się samodzielnie. Komu powinno się płacić alimenty po uzyskaniu pełnoletności? Jest to zasadne pytanie,...

Alimenty? To nie takie trudne!

...

Jak uchylić się od obowiązku alimentacyjnego? Zasady współżycia społecznego

Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka. Mowa tu o regułach postępowania i zasadach moralnych, które są przez społeczeństwo uważane za słuszne. Zasady...

Jak ustalić możliwości zarobkowe i sytuację majątkową zobowiązanego do alimentów?

Wysokość alimentów zależy od uzasadnionych potrzeb uprawnionego dziecka i możliwości zarobkowych oraz sytuacji majątkowej zobowiązanego rodzica. Pisząc pozew, konieczne jest odniesienie się do tej przesłanki. Należy podać wszelkie znane informacje, które ułatwiają określenie sytuacji życiowej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Co...