DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2014/08/prison-fence-219264_640-2.jpg

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o zatrzymaniu

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o zatrzymaniu Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:55:46

Każda osoba, która została zatrzymana zadaje sobie pytania o swoje prawa. Czy ma jakieś? Czy powinna zostać poinformowana o podstawach i przyczynach zatrzymania? Okazuje się, że tak.

Każda osoba zatrzymana ma swoje prawa i obowiązki. Warto wiedzieć, że podstawowych prawem, jakie jej przysługuje, jest tak zwane prawo do informacji. Oznacza to, że musi być ona poinformowana o przyczynach dokonanego zatrzymania, jak i prawach, które jej przysługują. Dowodem na to, że zatrzymany rzeczywiście uzyskał wszystkie stosowne informacje jest sporządzenie protokołu zatrzymania. Z dokumentem tym zatrzymany powinien się dokładnie zapoznać i dopiero po tym fakcie podpisać.

Jakie masz prawa?

Jak wspomniano, wiele osób nie ma świadomości, że w momencie zatrzymania przysługują im określone prawa. Poza tymi, które zostały wymienione powyżej, każda osoba zatrzymana ma prawo do kontaktu z pełnomocnikiem, zawiadomienia swoich najbliższych (nie musi być to rodzina) czy prawa do wysłuchania. Ponadto, jeżeli upłynął termin, na jaki można dokonać zatrzymania, każdy zatrzymany może żądać zwolnienia z aresztu. Przysługuje mu również prawo do ewentualnego wniesienia zażalenia do prokuratury lub sądu wówczas, gdy uważa, że jego prawa są łamane.

Czas zatrzymania

Bez wątpienia dla zatrzymanego ważny jest czas, na jaki może on zostać zatrzymany. O ile podstawa prawna jest niezbędna do tego, aby określoną osobę zatrzymać, o tyle funkcjonariusze, którzy przeprowadzają tę czynność muszą pamiętać, że ważne jest też, aby zatrzymany został zwolniony, jeżeli w ciągu 48 godzin nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu. Brak ewentualnej decyzji o tymczasowym aresztowaniu przekłada się na to, że musi on zostać zwolniony. W przypadku, gdy prawa zatrzymanego są łamane, może on odchodzić odszkodowania od państwa zarówno za straty moralne, jak i doznaną krzywdę psychiczną. Dotyczy to jednak wyłącznie takich sytuacji, w których zatrzymania dokonano w sposób bezprawny.

Kiedy należy zwolnić zatrzymanego?

Z punktu widzenia każdego zatrzymanego istotną informacją jest ta, która odnosi się do tego, kiedy należy go zwolnić. Taka sytuacja ma miejsce choćby wówczas, gdy w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony do tego organ zatrzymany nie zostanie przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Ponadto, zatrzymanego należy zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania i na ewentualne polecenie wydane przez sąd lub prokuraturę. Trzeba przy tym wiedzieć, że ewentualne ponowne zatrzymanie osoby podejrzanej na podstawie tych samych faktów i dowodów nie może mieć miejsca.

Wszystkie

Podobne artykuły

Nadzwyczajne złagodzenie kary w procesie karnym

Instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary została przewidziana w Kodeksie karnym, zaś jej zastosowanie polega na wymierzeniu przez sąd kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju. Kto i kiedy może skorzystać z tej możliwości? Nadzwyczajne złagodzenie kary nie jest możliwe w każdej sytuacji. Z punktu...

Alimenty na dziecko – o jaką kwotę należy się ubiegać?

Gdy partner lub była żona nie chcą łożyć na byłe dzieci, pojawia się pytanie o to, w jaki sposób skutecznie dochodzić roszczeń. Ponieważ w pozwie składanym do sądu konieczne jest wskazanie wysokości alimentów, niezbędne jest wcześniejsze określenie potrzeb dziecka. W jaki sposób to zrobić? Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków...