DE / EN

Artykuły

Zajęcie wynagrodzenia i co dalej?

Zajęcie wynagrodzenia i co dalej? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:56:19

Zajęcie wynagrodzenia i co dalej?

Coraz więcej osób ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań na czas. Zajęcie wynagrodzenia nie oznacza jednak, że dłużnik pozostaje bez środków do życia. Ustawodawca, przez odpowiednie przepisy, chroni wynagrodzenie za pracę. Dowiedz się, jakie masz prawa przy zajęciu wynagrodzenia.

Wynagrodzenie na podstawie czego?

Pojęcie „wynagrodzenie” jest używane w różnych sytuacjach. Kwota wolna od zajęcia odnosi się jednak tylko do tych sum, które wypłacane są tytułem wypłaty za świadczenie pracy na umowę o pracę. W przypadku umów o dzieło lub umów o zlecenie przepisy te nie mają zastosowania.

Z kodeksowego punktu widzenia

Zasady potrącania z wynagrodzenia każdy zainteresowany znajdzie w Kodeksie pracy. Cały rozdział II poświęcony jest ochronie wynagrodzenia za pracę. I tak, zgodnie z artykułem 87§1 Kodeksu pracy, potrąceń dokonuje pracodawca lub też osoba przez niego upoważniona dopiero po odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i to zgodnie z następującą kolejnością:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych za pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne, które przewidziane zostały w art. 108.

Z powyższego widać zatem, że świadczenia alimentacyjne będą potrącane zawsze w pierwszej kolejności. Bez znaczenia, w takim przypadku, jest data wpływu zajęcia do kancelarii. Ponadto, każdy pracownik powinien mieć świadomość, że pracodawca potrąceń może dokonywać bez jego zgody.

Nie zostaniesz bez wynagrodzenia

Jak wspomniano na początku, ustawodawca chroni wynagrodzenie za pracę. W związku z tym istnieje tak zwana kwota wolna od potrąceń, która jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Od stycznia 2013 roku wynosi ona 1600zł brutto. Warto przy tym dodać, że jednocześnie kwota, która pozostanie pracownikowi może być niższa, jeżeli mowa o potrącaniu:

  • zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi – 75% wynagrodzenia minimalnego,
  • kar pieniężnych określonych w art. 108 – 90% wynagrodzenia minimalnego.

Jeżeli pracownik świadczy pracę w wymiarze niższym niż pełen etat, to kwoty wskazane powyżej ulegają zmniejszeniu proporcjonalnemu do wymiaru czasu pracy. Ponadto, pracownik musi mieć też świadomość, że kwota wolna od potrąceń nie dotyczy sytuacji, w której egzekwowane są świadczenia alimentacyjne. W takim przypadku nie ustawodawca nie określił kwoty wolnej od zajęcia.

Wszystkie

Podobne artykuły