DE / EN

Artykuły

Przedawnienie karalności

Przedawnienie karalności Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:56:20

Aby ustała karalność przestępstwa, musi upłynąć określona ilość czasu od jego popełnienia. Przedawnienie zależne jest od powagi i skutków wykroczenia lub przestępstwa, jakie popełnił sprawca.

Instytucja przedawnienia ma długą historię. Takie praktyki stosowane były już w starożytności, a u ich podstaw leżała idea humanitaryzmu oraz względy praktyczne. Trzeba być jednak świadomym tego, że przedawnienie to tylko orzeczenie sądu o umorzeniu postępowania karnego. W takiej sprawie nie może zapaść wyrok skazujący, ani uniewinniający. Jak kształtuje się więc czas, po którym można uznać czyn za przedawniony?

W najcięższym przypadku – gdy sprawca jest winien zabójstwa – karalność przestępstwa ustaje dopiero po upłynięciu 30 lat od popełnienia zbrodni. Gdy czyn jest innego rodzaju zbrodnią, jest to 20 lat. W przypadku, gdy sprawca popełnił występek, za który grozi ponad 5 lat więzienia – przedawnienie karalności upływa po 15 latach, natomiast gdy za występek grozi więcej niż 3 lata pozbawienia wolności, czas ten redukuje się do 10 lat. Po 5 latach przedawniają się pozostałe występki. W pewnym zakresie odmienne zasady przedawnienia obowiązują w stosunku do niektórych przestępstw na tle seksualnym i obyczajowym. Gdy pokrzywdzonym jest małoletni – przedawnienie nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat.

Warto jeszcze dodać, że okres przedawnienia liczony jest od czasu popełnienia przestępstwa, a jeśli chodzi o przestępstwa skutkowe – od momentu, gdy skutek nastąpił.

Źródło: wieszjak.pl

Wszystkie

Podobne artykuły