DE / EN

Artykuły

Kupno wadliwego towaru od osoby prywatnej

Kupno wadliwego towaru od osoby prywatnej Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:56:39

W przypadku nabycia wadliwej rzeczy w sklepie lub od producenta mamy prawo do jej reklamacji (niezgodność towaru z umową). Jak się ma sprawa, gdy wadliwy towar kupimy od osoby prywatnej?

Prawo konsumenckie ma zastosowanie w sytuacji kupna towaru przez konsumenta (osoba prywatna) od przedsiębiorcy (właściciel sklepu). W przypadku zawierania prywatnych umów sprzedaży i stwierdzenia wady nabytej rzeczy najczęstszą reakcją kupującego jest oddanie lub odesłanie towaru do sprzedawcy z żądaniem zwrotu pieniędzy. Odpowiedzią na to jest zazwyczaj zwrot (ponowne przesłanie) towaru przez sprzedawcę kupującemu, z odmową zwrotu pieniędzy. Te „przepychanki” są niepotrzebną stratą czasu – przepisy prawa są bowiem korzystne dla kupującego.

W przypadku umowy sprzedaży zawieranej między osobami prywatnymi zastosowanie mają przepisy dotyczącej rękojmi za wady fizyczne i prawne (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego). Choć istnieją też inne przepisy, które można zastosować, z uwagi na treść art. 560 Kodeksu cywilnego największe możliwości daje jednak rękojmia. O czym mówi art. 560 Kodeksu cywilnego? Zgodnie z jego treścią w przypadku wady fizycznej kupujący może odstąpić od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie wady usunie lub rzecz wymieni.

To ogromne uprawnienie kupującego – odstąpienie oznacza, że umowa uznana jest za niebyłą, a strony powinny zwrócić sobie wzajemne świadczenie. Czyli: kupujący powinien skierować do sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 560 KC w związku z art. 556 KC i w oświadczeniu tym wyraźnie wskazać, iż odstępuje od umowy oraz żąda zwrotu zapłaconej ceny. Jednocześnie powinien poinformować o tym, że wadliwa rzecz została przesłana na adres sprzedawcy.

Odstąpienie od umowy jest czynnością jednostronną – nie potrzeba „zgody” sprzedawcy – jego odmowa nie ma prawnego znaczenia.

W jakiej sytuacji sprzedawca może jednak uniknąć odstąpienia na podstawie rękojmi? Jeżeli niezwłocznie usunie wadę lub wymieni wadliwą rzecz.

Źródło: WieszJak.pl

Wszystkie

Podobne artykuły