Artykuły

Czy można cofnąć wniosek rozwodowy?

dodano:

Z kontynuacji postępowania rozwodowego, które rozpoczęto wskutek wniesienia pozwu można zrezygnować.Zgodnie z przepisami prawa pozew, wniosek rozwodowy może zostać cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do momentu rozpoczęcia rozprawy. Jeśli natomiast powód cofa swoje roszczenie – aż do wydania wyroku lub po wydaniu wyroku, jeśli cofnięcie nastąpiło...

Jakie alimenty gdy dziecko pracuje?

dodano:

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Należy pamiętać, że osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie wyłącza rodziców z obowiązku alimentacyjnego. To samo dotyczy...

Prawa ojca po rozwodzie

dodano:

Matka choć bardziej predysponowana do wychowywania dziecka nie posiada większych praw do dziecka. Prawa ojca po rozwodzie do opieki nad dzieckiem nie różnią się od praw matki. I dlatego właśnie w kwestii ustalania spotkań, a nawet obecnie prawnie już opieki naprzemiennej bierze się pod uwagę znowelizowaną treść kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, że...

Kiedy odebrane zostają prawa rodzicielskie?

dodano:

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. Czym jest...

Dziedziczenie firmy

dodano:

Firmę lub spółkę dziedziczy się po zmarłym na zasadach dziedziczenia ustawowego. Przechodzi ona wówczas w ręce małżonka, rodziców, rodzeństwa lub dzieci. Jeśli firma trafi do rąk kilku właścicieli, musi zostać podzielona. W takim wypadku konieczne jest wstrzymanie jej działalności. Dziedziczenie firmy może przysporzyć wielu problemów, dlatego w odpowiedzi...

Składanie fałszywych zeznań – konsekwencje

dodano:

Składaniem zeznań nazywa się ustne przedstawienie okoliczności sprawy, sytuacji. Za składanie fałszywych zeznań, czyli podawanie sprzecznych z prawdą informacji na temat zdarzenia grozi odpowiedzialność karna zarówno w procesie karnym, jak również w postępowaniu cywilnym. Czym jest składanie fałszywych zeznań, co za to grozi? Osoba składająca fałszywe...

Kto może mieć wgląd do akt sprawy?

dodano:

Wgląd do akt sprawy zależny jest od tego, czy są to akta sprawy na etapie postępowania przygotowawczego czy też sądowego. Dostępu do akt sprawy w postępowaniu karnym nie ma każdy. Osoby te są ściśle określone w przepisach postępowania karnego. Postępowanie przygotowawcze Postępowanie przygotowawcze określają całkiem inne od postępowania sądowego zasady...

Związek małżeński z obcokrajowcem. Jakie formalności?

dodano:

Liczba małżeństw zawieranych z osobami innej narodowości stale rośnie. Aby nie dopuścić do problemów prawno-formalnych, warto już na samym wstępie podjętej decyzji, jaką jest związek małżeński z obcokrajowcem, zgłębić wszelkie istotne informacje. Rejestracja związku małżeńskiego zawartego poza granicami kraju Jeśli do zawarcia małżeństwa dojdzie poza...

Co wybrać? Rozwód czy separacja?

dodano:

Aby podjąć decyzję rozwód czy separacja, konieczne jest poznanie istoty tych dwóch instytucji. Wybierając rozwód decydujemy się na rozwiązanie małżeństwa. Separacją jest natomiast czasowe uchylenie wspólnoty małżeńskiej. Rozkład pożycia, różnice pomiędzy rozwodem a separacją Aby uzyskać separację wystarczy uznanie, że pomiędzy małżonkami nastąpił...

Co to jest umowa dożywocia?

dodano:

Umowa dożywocia tak samo jak umowa darowizny pozwala na przeniesienie własności nieruchomości. Jednakże w przypadku umowy dożywocia mamy do czynienia z przeniesieniem własności w zamian za ustanowienie prawa do dożywotniej opieki. Strony umowy dożywocia mają prawo do dowolnego kształtowania treści umowy, czyli określenia obowiązków nałożonych na nabywcę...