Artykuły dla tagu: przestepstwo-zlozenia-falszywych-zeznan

Przestępstwo złożenia fałszywych zeznań

dodano:

Do ustalenia przez sąd prawdziwego przebiegu zdarzeń koniecznością jest zeznawanie prawdy. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu...